Návrh na zavedení kvót, díky nimž by už za osm let mohly ženy tvořit ve velkých evropských firmách aspoň 40 procent členů dozorčích rad, vítají české aktivistky i některé byznysmenky. Neobávají se toho, že by schopných a vzdělaných expertek byl nedostatek a podniky musely brát neschopné kandidátky.

"Není pravda, že návrh zvýhodňuje ženy. Naopak platí pro obě pohlaví stejně," uvedla šéfka sdružení Fórum 50% Jana Smiggels Kavková. Organizace usiluje o rovné zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Podle šéfky sdružení je vhodné, aby EU měla společný rámec. Návrh směrnice s kvótami, který zatím schválila Evropská komise, považuje Smiggels Kavková za "krok správným směrem".

Ženy tvoří víc než polovinu populace. Do řídících pozic ale pronikají jen pomalu a často narážejí na takzvaný skleněný strop. "Je to hranice, kam až jsou ženy ve svém postupu vpuštěny. Výraz 'skleněný' metaforicky vyjadřuje, že žena díky dosaženým profesním kvalitám na špičkovou pozici dohlédne a dokáže si představit působení v ní. Začne-li ovšem vyvíjet snahu do ní postoupit, narazí na neviditelnou a těžko definovatelnou překážku v podobě snah namířených proti jejímu postupu," uvádí v seznamu základních genderových pojmů Český statistický úřad (ČSÚ).


Jana Smiggels KavkováProč mají počet žen ve vedení firem určovat směrnice? Pomůže větší zastoupení žen v řídících orgánech firmám? Pokud ano, v čem konkrétně?

Ptali jste se Jany Smiggels Kavkové, ředitelky organizace Fórum 50 %. Na dotazy čtenářů serveru Ekonom.cz odpovídala v pondělí 26. listopadu od 14.00 do 15.00.

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Jan Klein
Obsazování vedoucích míst musí vždy zůstat v rukou vedení společnosti, má-li tato společnost prosperovat. Podobný nesmysl už zde vyzkoušeli komunisté. Neúspěšně. Jak si představujete výchovu dětí? Matky jsou pro děti velmi důležité. Uznáváte aspoň toto?
Dobrý den, pane Klein. Jsem přesvědčena o tom, že větší diverzita v managementu firem by jejich prosperitu naopak zvýšila. Souvislost mezi diverzitou a ekonomickými výsledky firem potvrdila řada studií. Jelikož mezi zákazníky firem jsou muži i ženy (navíc ženy stojí za většinou spotřebitelských rozhodnutí), měla by obě pohlaví být i ve vedení firem. Komunisté nic podobného nezkoušeli, ale řada demokratických evropských zemí ano. je jich myslím celkem 8, první bylo Norsko, připojily se další jako např. Francie, Itálie či Španělsko. Moc nerozumím, jaká je přímá souvislost s výchovou dětí? Ano, role obou rodičů je určitě velmi důležitá. Matka i otec.
Jana Smiggels Kavková
duk
Jste Feministka? Co pro vás to slovo znamená?
Ano jsem :-)). Znamená to pro mne to, že ve svém soukromém i osobním životě usiluji o to, aby ženy i muži mohli svobodně realizovat své životní představy. A také aby si byli rovni nejen na papíře, ale i v realitě.
Jana Smiggels Kavková
Ladislav
Cíl chápu a držím palce. Škoda, že nikdo nezná lepší variantu kudy na to. Jakými způsoby bude Fórum 50% podporovat naplnění kvóty?
V první řadě chceme rozpoutat věcnou diskusi na politické úrovni, která zde bohužel zatím chybí. Za odmítáním pozitivních opatření se často skrývá nedostatek informací o tom, jak přesně fungují. Lepší informovanost našich zákonodárců je nutným předpokladem pro přijetí návrhu. Na březen 2013 také s dalšími organizacemi připravujeme Kongres žen, kde se sejde spousta žen z různých společenských oblastí. Tématem bude postavení žen na trhu práce. Plánujeme zde uspořádat rovněž diskusní seminář o návrhu Evropské komise.
Jana Smiggels Kavková
Monika
Dobry den, Jano. Vzdy kdyz se nekde hovori o tomto tematu, prezentuji se nazory zen, ktere ve vysokych pozicich jsou. Tyto zeny (alespon ty, jejichz nazory jsou prezentovany) temer vyhradne vyjadruji proti opatrenim jako kvoty. Vite o nejakych zenach, ktere skleneny strop rozbily a kvoty podporuji?
Je škoda, že v médiích vystupovaly téměř výhradně odpůrkyně návrhu. Ano, znám řadu manažerek, které jej podporují: např. ředitelka Britské obchodní komory Petra Janíčková, CSR manažerka IBM Monika Ladmanová či manažerka programu Diversitas České spořitelny Vera Budway Strobach.
Jana Smiggels Kavková
Pepa z depa
Můžete mi vysvětlit, proč vlastně ženy potřebují takovou podporu, když vystudovat evidentně schopné jsou?
Navzdory dosaženému vzdělání je ve vedoucích pozicích žen velmi málo. Při výběrových řízeních bývají ženy vědomě i nevědomě znevýhodňovány. Studie např. prokázaly, že totožné CV je hodnoceno lépe, přiřadí-li se k němu mužské jméno. Nebo že po zavedení hraní za plentou přibylo žen v orchestrech. Podobných příkladů je celá řada. Lidé se málokdy rozhodují objektivně,a kvůli zažitým stereotypům mají tendenci ženy podceňovat.
Jana Smiggels Kavková
Pepa z depa
To by mě tedy zajímalo, čím konkrétně by byly ženy užitečnější ve vedení firem než chlapi! Kde by vzaly zkušenosti?
Ženy mají odlišné životní zkušenosti, díky čemuž by rozhodnutí smíšených týmů více odrážela různé potřeby a zájmy různých lidí.
Jana Smiggels Kavková
Pepa z depa
Uveďte konkrétní příklad. Třeba Vy sama byste si na post ve vedení nějaké firmy troufla? Pokud ano, co byste mohla nabídnout, abyste tam byla užitečná a přispěla jste k vyšším ziskům firmy?
Já momentálně vedu organizaci Fórum 50 %, předsedám také České ženské lobby. Oběma organizacím se dobře daří, mají spokojené a motivované zaměstnankyně a úspěšně se věnují svým aktivitám. Naší hlavní motivací není zisk, ale prosazování témat, která považujeme za společensky důležitá.
Jana Smiggels Kavková
Irena
Nebylo by lepší vymyslet nějakou pozitivní motivaci než negativní? Hrozba případnými sankcemi přece každého spíš okamžitě naladí proti a bude jen přemýšlet, jak opatření obejít. Možná právě proto se už objevují názory, že reálný dopad tohoto opatření bude u nás stejně minimální.
Ano, bylo by hezké, kdyby bylo možné jít cestou pozitivní motivace. Konec konců mnohé firmy již podobná opatření zavedly. Na druhou stranu se obávám, že pro narušení současných struktur a skutečnou změnu je nutné alespoň dočasně sáhnout k tvrdším opatřením.
Jana Smiggels Kavková
TT
Kdyý jsou kvóty na počet žen ve vedení firem, se kterým návrhem vy souhlasíte, proč by neměla být i stejná pravidla pro zastoupení černochů nebo homosexuálů?
1. ženy nejsou menšina, tvoří polovinu populace. 2. Já osobně podporuji diverzitu jako takovou, nejen genderovou,takže větší pestrost )věková, etnická atd.) je podle mě rozhodně žádoucí.
Jana Smiggels Kavková
T. Peterka
Dobrý den, paní Kavková, jak se díváte na názor, že nová směrnice EU o ženských kvótách nařizuje soukromým!!! společnostem něco, co by mělo být jejich výsostným právem. Firma si sama určuje, jak se bude jmenovat, na jaké trhy bude vyvážet, jestli ji bude řídit pan Novák, nebo pan Dvořák, proč by do toho nějaká instituce měla zasahovat a NAŘIZOVAT, že místo pana Nováka má přijít paní Nováková??? Děkuji za vaši odpověď.
Myslím, že směrnice v porovnání se spoustou dalších předpisů firmám zas tak moc nenařizuje. Týká se pouze dozorčích rad velkých firem, firmy mají navíc více než 7 let času na její naplnění. Navíc na složení dozorčích rad již nyní existují určitá pravidla (např. o zastoupení z řad zaměstnanců. Je normální, že firmy fungují v určitém právním prostředí, které je do jisté míry ovlivňuje.
Jana Smiggels Kavková
T. Peterka
A dovolte ještě jeden doplňující dotaz - nebojíte se, že díky ženským kvótám naopak naroste, a to celkem dramaticky vzhledem k současné situaci, nezaměstnanost u mužů? Co byste pak doporučila těm tisícům mužů, kteří kvůli feministkám přijdou o práci?
Návrh se týká zhruba desítky českých firem, takže se o práci bát nemusíte :-))
Jana Smiggels Kavková
anonym
Existují už kvóty na zastoupení žen ve firmách někde v Evropě nebo ve světě? S jakým úspěchem se jm tam daří nabírat kvalitní a schopné manažerky?
Ano, kvóty již zavedlo asi 8 evropských zemí. První z nich bylo Norsko, kde toto opatření funguje již několik let a jsou již k dispozici výsledky v podobě zhodnocení dopadů na fungování firem. Nejen že se podařilo nalézt dostatek vhodných kandidátek (kvóta je zde také na 40 %), ale firmy i nadále prosperují.
Jana Smiggels Kavková
KillerZeli
Dobrý den, a nemyslíte, že by bylo lepší zůstat v propagační rovině a nenutit podnik k takovýmto krokům? Navíc není firma jako firma, každý obor si vyžaduje jiné znalosti a zkušenosti. Děkuji, Tomáš Zelenka
Dobrý den, nastavení sankcí je zcela v kompetenci jednotlivých států. Mohou tedy vymyslet systém zvýhodňující firmy s vyváženým zastoupením žen a mužů ve vedení např. při přidělování veřejných zakázek či dotací. To již dnes některé země praktikují (např. Španělsko). Návrh se týká pouze dozorčích rad firem, nevztahuje se na představenstva. Tam je kromě lidí z oboru potřeba mít i lidi s právními či ekonomickými znalostmi.
Jana Smiggels Kavková
Pepa z depa
Chápu poradní slovo a třeba i většinu žen ve vedení firem tam, kde se vyrábí zboží pro ženy nebo pro rodiny (spotřebitelské chování z první dnešní odpovědi). Ale kvóty mají platit pro všechny velké firmy, tedy třeba pro těžký průmysl. Jaký smysl to dává tam?
Pokud si dobře vzpomínám, návrh počítá s výjimkami pro specifická odvětví, kde ženy téměř nejsou.
Jana Smiggels Kavková
Ric
Proč jsou vůbec kvóty potřeba? Každá firma usiluje o maximalizaci zisku a neumím si představit, že by se firma dobrovolně připravila o potenciální zisk jen kvůli tomu, aby se zbavila žen. Vždyť to je proti podnikatelské racionalitě. Proč tedy firmám radit co mají dělat, když není možné v zákoně posoudit všechny podmínky, které se daných firmy týkají?
Řada velkých firem již podobná opatření zavedla:např. Lufthansa, Deutsche Telecom či Telefonica. Smyslem návrhu je uspíšit tento pozitivní vývoj.
Jana Smiggels Kavková
steve
Vážená paní Kavková, oblast IT byla dlouhou dobu převážně pánskou záležitostí, vezměte si současnou situaci - HP vede žena, Yahoo vede žena, Microsoft má dvě ženy jako viceprezidentky. Všechny tyto dámy si dokázaly vydobýt postavení v mezinárodní korpporaci díky vlastnímu úsilí a píli. Není tohle lepší cesta než vaše kvóty?! Co myslíte?
Ženy samozřejmě i nadále budou získávat vedoucí pozice na základě svých znalostí a schopností. Návrh doslovně uvádí, že pouze pokud budou oba kandidáti stejně kvalifikovaní, bude upřednostněn ten/ta, který patří k méně zastoupenému pohlaví.
Jana Smiggels Kavková
Cajtl
kdo plati vase sdruzeni Forum 50 procent? z ceho berete zisky?
Činnost Fora 50 % je hrazena z projektů soukromých nadací:např. Open Society Fund, Nadace Hyundai, Slovak-Czech Women´s Fund či CEE Trust for civil society.
Jana Smiggels Kavková
monika
Nemyslíte si, že stokrát lepší, než všechny ty kvóty, by bylo efektivnější zavést vhodnější legislativu pro výchovu dětí a návrat matek do zaměstnanání? Mám na mysli - částečné pracovní úvazky, firemní školky, nebo třeba společné hlídání více dětí jednou matkou...
Ano, naprosto souhlasím, že podobná opatření potřebujeme. Pouhé zavedené kvót samozřejmě nestačí, nebude-li doplněno např. podporou zkrácených a flexibilních úvazků, dostatečnou nabídkou profesionální péče o předškolní děti atd. Bohužel všechny tyto možnosti nám v ČR zoufale chybí...
Jana Smiggels Kavková
Irena
Jak tak čtu dotazy, docela mne pobavil ten poslední o tisících mužů, co přijdou kvůli ženám o práci. Třeba by ty nezaměstnané muže mohly živit jejich vysoce postavené a dobře vydělávající manželky a oni by pečovali o domácnost. V případě žen to tak přece mnohde funguje :) Ale vážně: Může toto opatření nějak ohrozit trh práce? Třeba tím, že by ženy na vedoucích pozicích byly výkonnější a bylo jich tak celkově potřeba méně než mužů, kteří tam jsou nyní? To by přece znamenalo, že to opravdu bude pro firmy mít ekonomický přínos!
Celá hysterie kolem návrhu je značně přehnaná. Např. v ČR se opatření bude týkat zhruba desítky firem, bavíme se tedy o pár desítkách postů. Na druhou stranu když čtu, jak "rebelové" z poslaneckého klubu ODS míří na teplá místečka ve vedení státních firem, chápu obavy mnohých politiků. Způsob, jakým se hodnotí "kvality" kandidátů dnes, je pozoruhodný. Já se rozhodně poklesu kvality nebojím :-))
Jana Smiggels Kavková
David Horák
Liberální ekonomická teorie napovídá, že by měla být výše mzdy a pozice odvozená od produktivity každého jedince. Pokud je někdo (ženy) diskriminován, měl by se najít zaměstnavatel, který bude ochoten na této diskriminaci vydělat (přetáhne ženy z podniků, kde jsou ženy nedopláceny). Proč tedy místo kvót raději, lidé podobného smýšlení jako vy, nezaložíte podnik, který by zničil nekonkurenceschopné "šovinisty"? Pokud toto neděláte, obávám se, že vaše argumentace nezní věrohodně.
To je zajímavý nápad. My se alespoň snažíme např. při nákupu služeb upřednostňovat firmy, které se hlásí k podobným principům.
Jana Smiggels Kavková
Michal Malý
Dobrý den, pokud bych měl navázat na jednu z avšich předchozích odpovědí, nebyl by pak lepší, aby stát dopředu určil, že jednu firmu může vést 50letý běloch, homosexuál a druhou firmu naopak 30letá černoška s jedním dítětem a křesťanskou vírou? Já vím, zní to jako extrém, ale k tmu vaše předchozí vyjádření přímo vybízí. Zdravím vás, MM
Zopakuji to znovu: ŽENY NEJSOU MENŠINA!!! Tvoří více než polovinu populace.
Jana Smiggels Kavková
David Horák
Mohla byste prosím citovat studii, která by dokazovala, že podniky, které si na sebe dobrovolně uvalily kvóty, následně zvyšovaly své zisky více než konkurence?
Jedná se o studii McKinsey, odkaz zde: http://flexipraca.sk/public/files/download/women_matter_cj.pdf
Jana Smiggels Kavková
Zelenka
Dobrý den, dosáhla jste již nějakých viditelných výsledků? A nebylo by lepší nesnažit se o legislativní úpravy, ale prezentovat podnikům, proč je pro ně výhodné zaměstnávání žen a nechat to na nich? Děkuji, Zelenka
Dobrý den, osobně vnímám to, že návrh konečně rozpoutal diskusi, v rámci které je možné podobné argumenty předkládat, jako velké pozitivum. Doteď nízká účast žen ve vedení firem nikoho moc nezajímala...
Jana Smiggels Kavková
Jaroslav Koudela
Dobrý den. Podobné regulační zásahy deformující přirozený chod ekonomiky ze strany EU, zavádění nepotřebných kvót a směrnic v minulosti vždy vedlo ke snižování efektivity podniků a v důsledku snižování konkurenceschopnosti v rámci mezinárodního obchodu. Mohla byste uvést alespoň 3 důvody, které by vyvrátily domněnku, že se jedná o nesmyslnou chybu a pseudoemancipaci?
1. diverzita ve vedení přispívá k lepšímu hodnocení rizik 2. diverzita ve vedení zvyšuje míru inovací 3. diverzita ve vedení firem zvyšuje prosperitu
Jana Smiggels Kavková
Akuhtr
Kolik % mužů je ve vedení vaší organizace Fórum 50 %? Proč myslíte že má někdo právo mluvit někomu do toho co bude s jeho majetkem? Akciová společnost je majetek jako každý jiný, proč nezavést i limity které by stanovili i že každý dům musí obývat alespoň 40% žen? V principu je to to stejné protože obojí omezuje právo majitele volně rozhodovat o jeho majetku a obojí silně zavání komunismem, byť to nebylo užito v naší verzi, ale ideově to do toho zapadá. Vlastník nemá svá práva.
Předsedou naší správní rady je muž, ve správní i dozorčí radě máme třetinové zastoupení mužů. Aktivně se snažíme mít ve svých řadách vyrovnané zastoupení. A věřte mi, že to je vzhledem k našemu zaměření mnohem náročnější než shánět např. ženy od IT firem.
Jana Smiggels Kavková
Související