Pouze 43 procent dotázaných mladých lidí ve věku 12 až 26 let souhlasí s tezí, že je pro ně důležité pomáhat ostatním a měnit svět. Vyplývá to z kvantitativního průzkumu agentury TNS Aisa provedeného na reprezentativním vzorku přibližně 1500 respondentů.

Autoři studie si netečnost mladých ke svému okolí vysvětlují rostoucím pocitem individualismu a rezignovanosti, že by stejně nedokázali nic změnit, a proto ani nemá smysl to zkoušet.

Této hypotéze podle sociologů nahrává i fakt, že 40 procent mladých nesouhlasí s výrokem, že je zodpovědností každého z nás stát si za svým přesvědčením, a to i pokud není zrovna populární. Pouze mezi vysokoškoláky je míra ochoty ustupovat ze svých názorů, i když nejsou konformní s většinovým postojem společnosti, menší než u ostatních skupin.

"Nějak se spojení mládí s bouřliváctvím a revoltou vytrácí. Asi mu nepřeje tato doba," konstatují autoři průzkumu.

Související