Církevní restituce se nemusejí zastavit na dosud proklamované částce 134 miliard korun. Poslaneckou sněmovnou právě schválený zákon o majetkovém vypořádání s církvemi totiž pomíjí nároky Německého řádu (kdysi Řád německých rytířů), jehož představitelé nyní zvažují další kroky.

V minulosti přitom jasně deklarovali, že nechtějí být při restitucích opomenuti a že se budou bývalého majetku domáhat i u soudů.

"Zatím je předčasné říkat, jak budeme nyní postupovat. V uplynulých letech zazněla spousta různých hypotéz, nechceme přidávat další," řekl Ekonomu sekretář řádového velmistra Robert Rác.

Nejde o maličkost. Před pěti lety byly při přípravě zákona pozemkové nároky řádu vyčísleny na více než 18 tisíc hektarů. Jde zejména o lesy na severní Moravě. Kromě toho řád vlastnil řadu budov, především hrad Bouzov a Sovinec nebo Lázně Karlova Studánka.

Celková odhadní cena se pohybuje kolem 10 miliard korun. Problém je, že o majetek řád přišel na základě poválečných Benešových dekretů, dva roky před nástupem komunistů k moci.

Dvakrát zabavený majetek

Kolem celé kauzy zůstává řada nejasností. Podle Ráce částka 134 miliard, kterou se vyčíslují celkové nároky církevních restitucí, majetek Německého řádu obsahuje. Podle úřadů nikoli.

"Zmíněná částka představuje hodnotu majetku, který byl církvím odňat v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990. Podle dostupných informací byl majetek řádu státem zkonfiskován už před tímto obdobím," zdůraznila Pavla Bendová z ministerstva kultury.

Podobně problematické je to s rozsahem řádových požadavků. Část majetku už totiž přešla na obce, na vojenské lesy, které by podle schválené normy majetek vydávat neměly, a část ho byla podle vyjádření Roberta Ráce rozkradena.

V každém případě samotný restituční zákon majetek řádu přímo nezajistí. Šéf ústavně-právního výboru za ODS Marek Benda připomíná, že byl odsouhlasen paragraf, podle něhož se nebude restituovat to, co bylo zabaveno podle Benešových dekretů.

"I když je to vůči řádu, který se za okupace ničím neprovinil a který Hitler nechal zrušit, velká nespravedlnost," uvádí poslanec.


VÍCE SE DOČTETE V NOVÉM VYDÁNÍ TÝDENÍKU EKONOM, KTERÝ VYŠEL VE ČTVRTEK 19. ČERVENCE, NEBO POD ODKAZEM NÍŽE:

banner 2

Související