Trestní rejstříky členských zemí Evropské unie se propojí, aby trestní orgány v jedné zemi mohly snadno a rychle zjistit, zda ta či ona osoba z jiného státu EU má doma záznam o minulém potrestání a co v něm je. Centrální databáze těchto záznamů se však na úrovni EU zřizovat prozatím nebude. Vznikne pouze databáze zachycující tresty uložené občanům třetích zemí kdekoli v EU, kterou by využívaly národní orgány činné v trestním řízení. Na takovém kompromisním řešení se dohodli unijní ministři spravedlnosti, kteří minulý týden projednávali evropskou regulaci v této oblasti. Souhlas vyslovil i komisař pro vnitro a spravedlnost Franco Frattini, přestože právě Komise v "bílé knize" letos v lednu obhajovala vznik celoevropského registru trestů. Frattini vzároveň přislíbil, že na základě debaty předloží EK do léta návrh příslušného evropského zákona. Většina států si zmíněné propojení nyní představuje jako "jednoduchou síť propojující trestní rejstříky, umožňující rychlou výměnu informací e-mailem" - shrnul lucemburský ministr Luc Frieden.

Ministři spravedlnosti se také shodli na kompromisním návrhu jednotného systému vymáhání dluhů. Dohodu předloží k vyjádření Evropskému parlamentu. Na ministerské úrovni se k ní vrátí na podzim, konečné nařízení o evropském platebním rozkazu by mělo být schváleno napřesrok. Pokud se tak stane, bude stačit, aby soud jedné země jménem věřitele vynesl evropský platební rozkaz, opatřil jej kopiemi důkazů o pohledávce a zaslal soudním orgánům v druhé unijní zemi. Ty by na jeho základě už přímo konaly.

V budoucnu by si také soudní i policejní orgány mohly snáze a rychleji vyměňovat některé informace obsažené v policejních databázích - například státní poznávací značky vozidel. Možnosti budou nyní zkoumat skupiny expertů, které předloží konkrétní návrhy.
Související