Když počítačový personál firmy NCR v Austrálii hrozil stávkou, vzniklo nebezpečí, že budou paralyzovány bankomaty, pokladny v supermarketech a počítačové systémy pro příjem cestujících do letadel. To jen podtrhuje fakt, že personál útvarů IT se stal téměř ve všech korporacích klíčovým faktorem a jakákoli roztržka v této oblasti může firmu stát spoustu času a peněz. Jinak vyjádřeno to znamená, že udržovat spokojenost tohoto personálu je pro moderní firmu absolutní nutností. Pouze spokojení počítačoví odborníci pracují efektivně.

Hlavním důvodem, proč mohou být lidé od počítačů ve firmě nespokojeni, jsou špatné vztahy s managementem. Problém je často v tom, že počítačoví odborníci a manažeři mají zásadně odlišné osobnosti, profesionální pozadí i ambice.

Někteří lidé zastávají názor, že počítačový personál nenávidí management a je tudíž nemožné ho vést. To je ovšem kardinální chyba. Skutečností naopak je, že lidé od počítačů nenávidí špatný management a pro špatné vedení lidí mají nižší míru tolerance než většina ostatních zaměstnanců.

MANAŽERSKÉ DELIKTY

Kdo špatně vede počítačový personál, nejspíš se dopouští těchto chyb:

1. Podceňuje výcvik a vzdělávání

Jeden šéf říkával: "Vzdělávání je ztráta peněz. Učte se sami." Jeho firma do dvou let zkrachovala. Další vzdělávání a výcvik - to je pro počítačové odborníky nanejvýš důležité a firma s tím musí ve svém rozpočtu počítat. Někdy se argumentuje slovy: "My jim dáme vzdělání a konkurence je pak přetáhne k sobě." Na tom může být kus pravdy. Alternativou ovšem je, že bez investic do vzdělávání IT personálu budete mít nakonec jen málo kvalifikované zaměstnance, kteří by jinde než u vás podobnou práci nenašli.

2. Nedává žádné uznání za dobrou práci

Manažeři nerozumějí příliš dobře práci počítačových odborníků, takže je pro ně obtížné poskytovat uznání a odměňovat dobře vykonanou práci. Tím ovšem trpí motivace. Dobré řešení je dohodnout se na určitých společných cílech. Jakmile jsou tyto cíle prokazatelně splněny, je to důvod k uznání a odměně.

3. Plánuje příliš mnoho přesčasů

Někteří manažeři zaujímají k IT personálu následující postoj: "Musíme z nich dostat co nejvíc práce, tak jako tak se celý jejich život točí kolem počítačů." To je ovšem velký omyl. Přepracovaní programátoři a další experti od počítačů mohou podlehnout účinku nadměrného stresu či syndromu vyhoření nebo prostě odejdou jinam.

4. Používá manažerskou hantýrku

Na to jsou lidé z počítačové branže hákliví. Není nutné, aby se manažer učil počítačovému slangu. Stačí, když bude mluvit normální hovorovou řečí.

5. Snaží se být vždy chytřejší než počítačoví experti

Pokud se manažer nevyzná v nějaké technické otázce, měl by to jednoduše přiznat. Počítačoví odborníci ho budou respektovat a dají mu potřebné vysvětlení. Pokud ale manažer začne předstírat znalosti, nedopadne u počítačového personálu dobře.

6. Jedná nedůsledně, neférově

V oblasti počítačů jsou struktura a důslednost (konzistence) důležité. Například dokumentace k počítačovému programu nemůže tvrdit jednu věc, zatím co program dělá něco jiného. Na důslednost jsou lidé od počítačů zvyklí. Manažeři proto nemohou tvrdit jednu věc a dělat jinou. Tím si důvěru nezískají, ale naopak ji ztratí.

7. Ignoruje IT personál

Protože manažeři a počítačoví odborníci jsou odlišné typy lidí, manažeři někdy reagují tak, že počítačový personál prostě ignorují, straní se ho. Tím se ovšem podmínky pro vedení lidí v oblasti IT velmi zhoršují. Počítačový personál potřebuje dobré vedení a stálý kontakt s nadřízenými stejně jako všichni ostatní zaměstnanci.

8. Rozhoduje bez IT odborníků

Počítačoví odborníci obvykle znají technickou stránku byznysu lépe než manažeři. Učinit rozhodnutí, které má dopad do technické oblasti, bez konzultace s počítačovými odborníky je jedna z největších chyb, jaké se manažeři mohou dopustit.

9. Nedává jim potřebné nástroje

Nový rychlý počítač může stát víc peněz než starší typ a nemusí být proto v souladu s firemními standardy. Je však třeba pamatovat na to, že programátoři a další odborníci používají počítač odlišně. Pomalý počítač omezuje jejich produktivitu a demotivuje je. Podobně působí zastaralý software. Dejte jim proto nástroje, které potřebují k dosažení vysoké produktivity práce.

10. Zapomínají na to, že programátoři a další lidé z oblasti IT jsou kreativní

Programování je kreativní proces, nikoli rutina. Programátoři a další lidé musí neustále přicházet s řešením nových problémů a sotva někdy řeší stejný problém dvakrát. Potřebují proto určitý prostor pro samostatnost a flexibilitu. Potřebují kolem sebe mít prostředí povzbuzující kreativitu. Tuhé nařizování a příliš mnoho směrnic a omezení zabíjejí kreativitu.

ZÁVĚR

Autor článku tvrdí, že se setkal s manažery, kteří projevovali všech 10 uvedených chyb. Nicméně pokud někdo projevuje jen jednu nebo několik z těchto deseti chyb, musí počítat s těmito možnými důsledky:
nízká motivace,
vysoká míra fluktuace personálu,
zvýšená míra absence,
nižší produktivita,
nižší kvalita práce,
špatné služby vnitřním a vnějším zákazníkům.

Spokojení IT odborníci jsou produktivní odborníci. Nejdůležitějším faktorem je zde dobré vedení lidí ze strany manažerů přizpůsobené potřebám situace.

Kjerulf, A.: How NOT to Lead Geeks. Podle www.insite.cz, 7. 6. 2006; výtah
Související