Jak se změní Rusko pod staronovým prezidentem Vladimirem Putinem?

Jak se změní Rusko pod staronovým prezidentem Vladimirem Putinem?

Tomáš Holec
Tomáš Holec
V.V. Putin má zásluhy o ruskou ekonomiku, ale taky za omezování svobody. Jako bývalý šéf FSB si dokáže pohlídat cokoliv. Rusko se nezmění.
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Myslím si že nijak. Putin bude zemi řídit dál, jen formálně z jiné role.
Karel Hrubý
Karel Hrubý
Nijak. Putin je zosobněním pokračování dosavadních trendů v politice i ekonomice.
Pavel Komárek
Pavel Komárek
Míra sebevědomí Ruska je úměrná ceně ropy. Významnou součástí agendy i praktické politiky je příslušnost gubernátora mezi nejbohatší na Zemi
Tomáš Polák
Tomáš Polák
Větší změny neočekávám, bude držena stejná linie jako doposud. Část veřejnosti, zejména z velkých měst a žijích mimo Rusko, je však proti.
Jan Kolář
Jan Kolář
ředitel České kosmické kanceláře
Neočekávám žádné změny, a když tak v důraznějším prosazováním a zviditelněním osoby prezidenta.
Vítězslav Bican
Vítězslav Bican
ředitel Channel Crossings
Příliš ne. Pod Putinem bude sebevědomější, ale zároveň si bude postupně zadělávat na ekonomické problémy a politickou izolaci.
Jiří Machálek
Jiří Machálek
ředitel společnosti West Media
Nezmění se. Jen bude ještě více ukazovat své imperiální touhy.
Související