Zákony by měly být spravedlivé, srozumitelné a předvídatelné. Nejde to ale úplně spojit, a tak musí docházet ke kompromisům. Avšak pokud jde o úpravu smluv v novém občanském zákoníku, jenž bude účinný od roku 2014, příliš se to nepovedlo. Vítězí totiž požadavek spravedlivosti nad vším ostatním.

Z hlediska srozumitelnosti je problematická hlavně nová terminologie.Nejen, že je mnohdy archaická, těžkosti bude činit i při překladu do jiných méně květnatých jazyků. U některých zavedených termínů navíc působí samoúčelně. Pojmy jako služebnost, pacht, výprosa nebo zápůjčka se budou stávat součástí běžné slovní zásoby jen velmi obtížně.

Těžké bude i správně právně předvídat výklad zákona. Používá totiž velké množství neurčitých právních pojmů, jejichž přesný obsah budou muset stanovit až soudy. Třeba nájem bytu a domu bude pronajímatel moci vypovědět i z "jiného obdobně závažného důvodu". Co se pod tím může skrývat, bude zase rozhodovat až soud.

Pro svobodné uzavírání smluv bude asi největší hrozbou právě to, že bude ve snaze o co největší spravedlnost až příliš často vtahován do soukromoprávních vztahů soud. Není snad menším zlem přísné a jasné pravidlo než ustanovení sice spravedlivé, ale nepředvídatelné? Spisovatel Arnold Bennett řekl, že "každá změna, i změna k lepšímu, je vždy doprovázena nedostatky a rozpaky". Snad se praxe s těmito nedostatky vyrovná dostatečně rychle, a smlouvy tak bude možné uzavírat s jasnou představou o jejich důsledcích.

Iveta Plachá
senior partnerka advokátní kanceláře CMS Cameron McKenna

"Není snad menším zlem přísné a jasné pravidlo než ustanovení sice spravedlivé, ale nepředvídatelné?"

Související