Proměna pohornické oblasti či bývalého průmyslového brownfieldu na stavební plochu je vždy ambiciózním projektem. Časová, administrativní i finanční zátěž ji dělá výrazně náročnější, než je výstavba na zelené louce.

V prvé řadě je nutné podstoupit technickou a právní analýzu lokality, nejen co do jejího budoucího využití, ale rovněž zátěže, kterou bude nutné v rámci projektu zlikvidovat. To vyžaduje vynaložení nemalých finančních prostředků v dosud nejisté části projektu.

S výsledky analýzy se musí developer vypořádat – sanovat staré ekologické zátěže, zajistit přeložky historických sítí nebo likvidaci původních staveb a podobně.

Navazujícím krokem nezbytným pro přeměnu brownfieldu v nově zastavitelnou oblast je změna územního plánu, popřípadě regulačního plánu příslušné obce. Ta může být doprovázena smlouvou s příslušnou obcí. Developera například zavazuje k výstavbě škol nebo zajištění určitého druhu pracovních míst.

Neméně důležitá je rovněž příprava projektové dokumentace. Již před povolovacím řízením je pak vhodné zajistit také financování přeměny brownfieldu ve stavební plochu. Přitom je často nutné sáhnout po dotacích (ať už na úrovni kraje, státu či Evropské unie). Ty sice pomohou developerovi nést náročné břímě sanace a přeměny brownfieldu, avšak i ony mohou do jisté míry znamenat omezení plánované výstavby. Mohou totiž vymezovat i budoucí využití brownfieldu.

Související