Expanze českých e‑shopů do okolních zemí Evropské unie je složitý proces vyžadující důkladnou přípravu a strategické plánování. Pouhý překlad webových stránek a obchodních podmínek zdaleka nestačí.

Klíčovým aspektem zahraniční expanze e‑shopů je lokalizace webových stránek a jejich právní compliance. I když je spotřebitelské právo v EU do jisté míry sjednocené, členské státy mohou zavést přísnější regulace, než jaké vyplývají z evropských směrnic. Například požadavky na transparentnost cen, právo na odstoupení od smlouvy, záruční podmínky, způsob řešení reklamací a další mohou být v jednotlivých zemích odlišné a často přísnější.

Provozovatelé e‑shopů musí webové stránky a právní dokumenty nejen přeložit, ale také přizpůsobit specifickým požadavkům každého trhu a kogentním ustanovením místních zákonů, od nichž se nesmí v neprospěch spotřebitele odchýlit. Jen tak si zajistí důvěru a spokojenost zákazníků a předejdou právním problémům.

Co země, to jiná pravidla

Nejde přitom pouze o obchodní podmínky. Webové stránky musí obsahovat povinné předsmluvní informace a dokumenty, jejichž výčet i obsah se může v jednotlivých státech lišit. Velkou pozornost je třeba věnovat procesu uzavírání smluv přes internet a správnému nastavení obchodního košíku a všech zaškrtávacích políček, protože každá země může mít svá vlastní pravidla jejich přednastavování. Obchodní podmínky musí správně řešit všechny otázky ochrany spotřebitelů v souladu s interpretací příslušné země EU, nevylučovat jejich práva či nároky a obsahovat veškeré povinné smluvní náležitosti.

Expanze českých e‑shopů do zahraničí je náročná, ale potenciálně velmi výnosná. Vyžaduje připravenost přizpůsobit se místním podmínkám. Překlad webových stránek a dokumentů je jen špičkou ledovce.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat sortimentu prodávanému přes e‑shop. Například provozovatelé e‑shopů dodávající přímo konečným uživatelům v jiném členském státě elektrozařízení nebo baterie čelí specifickým regulačním požadavkům. V zemích EU jsou provozovatelé e‑shopů považováni za výrobce těchto výrobků, což s sebou nese řadu povinností. Tyto povinnosti plní v souladu s právními předpisy daného členského státu zpravidla zapojením do speciálních kolektivních systémů rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR), kterým za následný zpětný odběr a využití těchto výrobků odvádějí recyklační příspěvky nebo jinou obdobnou platbu. Tyto náklady musí v řadě případů uvádět i na daňových dokladech, což je třeba zohlednit v nastavení e‑shopu.

Zákaznická podpora

V neposlední řadě je třeba zvážit zákaznickou podporu. Zákazníci často očekávají komunikaci v rodném jazyce a podporu odpovídající jejich kulturním zvyklostem, což může znamenat potřebu využití externích call center.

Od 28. června 2025 přitom budou mít e‑shopy, které nejsou mikropodniky, nové povinnosti vyplývající z evrop­ských požadavků na přístupnost výrobků a služeb pro osoby se zdravotním a jiným funkčním omezením. Této legislativě budou muset přizpůsobit právě i služby zákaznické podpory (helpdesky, call centra a podobně).

Expanze českých e‑shopů do zahraničí je náročná, ale potenciálně velmi výnosná. Vyžaduje připravenost přizpůsobit se místním podmínkám. Překlad webových stránek a dokumentů je jen špičkou ledovce, skutečný úspěch totiž předpokládá detailní pochopení a respektování právních předpisů a specifik jednotlivých trhů.

Související