Ačkoliv trh aditivní výroby v průmyslu dynamicky roste a technologicky je velmi pokročilý, čelí v současnosti velkým výzvám, které mají své kořeny už v předchozí dekádě. Sektor byl totiž v minulosti doslova překrmený investicemi od často účelově zakládaných akvizičních vehiklů, které s investovanými prostředky doslova rozsévaly přehnaný optimismus ohledně možností nekonečného růstu tohoto oboru. Celkem bylo za posledních deset let investováno celosvětově do aditivní výroby přibližně 10 miliard dolarů, z nichž velká část však byla spálena na nesprávné obchodní plány a nepromyšlené expanze.

Problémy pramení i z přeplněného trhu s příliš mnoha malými firmami, které se snaží ukrojit si svůj díl z relativně omezeného koláče. Tento trh je charakteristický nadměrným množstvím tzv. Original Equipment Manufacturers (OEM) v porovnání s jeho celkovou velikostí. Trh výrobců CNC strojů, který je (co se obratu týče) desetinásobně větší, má desetkrát méně takovýchto „OEM“, což ukazuje zejména na nekonsolidovanost tohoto prostředí.

Mnoho výrobců se tak dostalo do situace, kdy jsou závislí na investicích od venture kapitálových fondů, které však logicky vytvářejí tlak na rychlý růst a dosažení nerealistických příjmů. Tlak těchto investic potom často drobné výrobce vede k falešnému pocitu, že jejich produkt je připraven a trhem skutečně žádán, což je přiměje k předčasné expanzi a následné finanční nestabilitě. Výsledkem jsou tzv. „zombie společnosti“, které přežívají jen díky dalším investicím, ale nejsou schopny dosáhnout udržitelného zisku.

V poslední dekádě změnil 3D tisk tradiční investiční poměry mezi softwarem a výrobou ve prospěch hardwarových řešení. Přeinvestovanost vedla k nebezpečnému chování na trhu, kde start-upy rychle spálily získané prostředky, aniž by dosáhly stabilního zisku. Tento trend je umocněn obrovským množstvím konkurenčních nabídek, které vedou ke zklamání jak investorů, tak zákazníků.

Někteří výrobci se totiž snažili vyvíjet „replikátory na vše“, což vedlo k problémům v obchodních plánech. Namísto identifikace konkrétních problémů a jejich řešení firmy často postupovaly opačně: Nejprve vytvořily technologii a pak hledaly problémy k řešení. To vedlo k neefektivitě a zklamání trhu.

V současnosti už se projevuje na celosvětovém trhu nevyhnutelná nastupující konsolidace a čištění trhu, což je pouze zdravým projevem dospívajícího oboru. Pro zákazníky to bude znamenat jednoznačně snazší orientaci i větší spolehlivost navázaných spoluprací se stabilními dodavateli. Technologická i obchodní budoucnost aditivní výroby spočívá v zaměření se na specifické problémy, kde může tato technologie skutečně přinést zásadní výhody oproti konvenčním metodám.

Pro dodavatele bude nadále klíčová spolupráce se zákazníky na úspěšném nasazování a zdokonalování řešení, aby tak zajistili reálnou přidanou hodnotu a udržitelnost těchto inovací. Efektivní identifikace problémů, jejich důkladná analýza a následné vývojové kroky budou rozhodující pro úspěch a stabilitu světa aditivní výroby.

Související