Mezi evropskými firmami roste zájem o udržitelné podnikání. Podle průzkumu italské SDA Bocconi School of Management, který probíhal ve spolupráci se skupinou Generali na vzorku 1240 malých a středních společností devíti zemích Evropy, šetrný přístup byznysu k životnímu prostředí razí 44 procent malých a středních podniků. Oproti roku 2020 se tento podíl zdvojnásobil.

Většímu zájmu a lepším výsledkům v udržitelnosti evropského byznysu brání hned několik překážek. Tou hlavní je podle průzkumu nedostatek podpory od státních institucí, které brzdí rozvoj ekologického podnikání vysokou byrokracií a regulací. Myslí si to téměř polovina firem. Stejný počet jich uvádí, že by jim k rozvoji šetrnějšího přístupu k podnikání pomohly větší veřejné pobídky, ať už v podobě daňových úlev pro udržitelné produkty nebo dotací.

Z průzkumu zároveň vyplývá, že české firmy v rámci Evropy v udržitelnosti podnikání zaostávají. Zodpovědnější přístup k životnímu prostředí jich už přijala nebo se k tomu chystá pouhá třetina. To je druhý nejhorší výsledek ze všech zkoumaných zemí. České firmy přitom vnímají překážky ještě výrazněji. Například regulace a byrokracii označilo za hlavní překážku na cestě k udržitelnému byznysu 58 procent malých a středních společností. Více než polovina oslovených pak kritizovala také nedostatečnou podporu ze strany státu a chybějící legislativu.

Soutěž SME EnterPRIZE

Vyzdvihnout pozitivní příklady ekologicky šetrných malých a středních společností se snaží také soutěž Generali České pojišťovny SME EnterPRIZE ve spolupráci s Nadací Veronica, jež podobu soutěže a její průběh odborně zastřešuje. Firmy, které v soutěži uspějí, získají nejen finanční odměnu. „Součástí ocenění je, že se snažíme vítěze zviditelnit,“ vysvětluje Martin Flajšar, ředitel produktového managementu podnikatelského pojištění v Generali České pojišťovně a zároveň porotce soutěže SME EnterPRIZE.

Nejlepší z tuzemských firem mají šanci zúčastnit se také mezinárodního kola soutěže. Loni se to podařilo české Biopekárně Zemanka, která se nakonec umístila mezi desítkou nejzajímavějších evropských udržitelných projektů. Kromě biovýroby zaujala tím, že při produkci využívá bioodpad, recyklované obaly a energii z obnovitelných zdrojů.

V národním kole sklízely úspěch firmy z odvětví od technologií pro čištění odpadních vod přes šetrné vodní hospodářství až po nabídku ekologicky šetrnějších produktů. Například podniky IN-EKO Team, Clever Farm nebo start-up Myco se zaměřily na využívání a recyklaci vody či vývoj ekologických produktů a procesů.

Loni se soutěže podle Martina Flajšara zúčastnila stovka firem. „Letos doufáme v ještě větší účast, rádi bychom dosáhli počtu 150 účastníků,“ říká Flajšar. Podávat přihlášky do soutěže je možné už od poloviny února, konečný termín pak připadá na 5. duben. Přihlásit se může kdokoliv, kdo spadá do kategorie mikro, malých a středních firem anebo start-upů do 250 zaměstnanců a podniká udržitelným způsobem v České republice.

Související