Boris Eldagsen, který vyhrál loni cenu za Nejkreativnější snímek v rámci SONY World Photography Awards 2023 se snímkem vytvořeným AI, mluvil v Praze na konferenci Creative Edge a já měl štěstí s ním mluvit. Boris použil snímek vytvořený AI k otestování soutěže a k vyvolání diskuse o budoucnosti fotografie. Organizátoři ceny sdělili, že je Eldagsen uvedl v omyl ohledně rozsahu umělé inteligence, která bude zapojena. Boris uznal, že byl „drzou opicí“, a poděkoval porotcům za to, že vybrali jeho snímek, a zároveň zpochybnil, že by někdo z nich věděl nebo tušil, že byl vytvořen umělou inteligencí. Jeden z porotců snímek přirovnal k procházce snem, kde se realita a fantazie bezproblémově prolínají.

The Electrian
The Electrian
Foto: Boris Eldagsen a UI

Zeptal jsem se Borise, jaké má doporučení pro organizátory fotosoutěží: „Pokud organizujete soutěž, promluvte si s odborníky, vypracujte jasné stanovisko, vypracujte jasné pokyny, vylučte umělou inteligenci. Pokud máte zájem o generované snímky, otevřete novou kategorii nebo soutěž.“ Pro Borise nešlo jen o výhru v soutěži; šlo o sdílení jeho vize se světem a inspirování ostatních k prozkoumávání neomezených možností fotografie. Snímky s umělou inteligencí a fotografie by si neměly podle Borise konkurovat v rámci takového ocenění, jako byla soutěž SONY. „Jsou to odlišné entity. Umělá inteligence není fotografie. Proto cenu nepřijmu,“ řekl Boris na slavnostním předávání cen v Londýně, kam se Drzá opice dostavila přes jistý odpor organizátorů. Odmítl ale převzít cenu, jejíž součástí bylo také 5 000 dolarů, fotoaparát od Sony. Cenu nechal poslat organizátorům fotosoutěže v Oděse. Boris nevidí v umělé inteligenci nic špatného, naopak. Stejně jako fotografie nahradila malbu při reprodukci reality, nahradí umělá inteligence fotografii. Boris fotografuje od roku 1989. Po dvou desetiletích fotografování se jeho umělecké zaměření přesunulo na zkoumání tvůrčích možností generátorů umělé inteligence. Práce s generátory obrazu s umělou inteligencí je pro něho spolutvorbou, v níž je on režisérem. Jde o zkoumání složitosti procesu, počínaje upřesňováním textových promptů, následným vývojem komplexního pracovního postupu a míchání různých platforem a technik. Čím více takový pracovní postup vytváříte a definujete parametry, tím vyšší je podle Borise vaše tvůrčí část.

Eldagsen nejen že změnil pravidla fotografické soutěže, ale také položil základy pro rozpravu o tom, co znamená být umělcem v éře umělé inteligence. Jeho příspěvek k této diskusi je nejen provokativní, ale také přináší důležité otázky o budoucnosti umění a autorství v digitálním věku. Umělá inteligence nemění pouze to, jak vytváříme umění, ale také jak ho vnímáme. Větší přístupnost a snadnost vytváření obrazů pomocí AI mohou demokratizovat umělecký proces, což umožňuje většímu počtu lidí vyjádřit se prostřednictvím vizuálního umění. Na druhé straně to může vést k záplavě obsahu, kde je obtížnější rozlišit „autentické“ umělecké dílo od těch, které jsou vytvořeny strojově. Také je zde otázka originality a autorství. Když umělec používá AI k vytvoření díla, může být výsledný obraz považován za jeho vlastní tvorbu, nebo je to spíše spolupráce mezi člověkem a strojem? Jeho gesto, poslat cenu fotografické soutěži v Oděse, může být viděno jako podpora komunity umělců v těžkých časech, ale také jako vyjádření víry v to, že umělá inteligence by měla být používána zodpovědně a s ohledem na tradiční umělecké hodnoty.

Související