Na potřebě zatraktivnění třetího pilíře se shoduje celý finanční trh. Už s ohledem na to, že druhý pilíř v plánu není. Odpovědí na poptávku budoucích penzistů ohledně širších a flexibilnějších možností spoření na stáří v rámci dobrovolného třetího penzijního pilíře bude od ledna příštího roku Dlouhodobý investiční produkt – DIP. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že tento typ penzijního produktu je naprosto běžný ve všech okolních zemích i v investičně rozvinutých zemích. A i když penzijní fondy jako jediné budou mít státní příspěvek, tak DIP třetí pilíř zatraktivní i pro mladší a střední generaci. Dlouhodobý investiční produkt se diskutuje již posledních osm let. Jeho přijetí je tak výsledkem řady diskusí odborníků a reakcí na poptávku lidí, kteří mají zájem si sami vytvořit úspory na penzi. DIP přinese investorům řadu nových možností, jak se zajistit na stáří, a to prostřednictvím mnohem širších možností investic, jako jsou akcie a dluhopisy obchodované na burze, investiční fondy, ale i peníze na bankovních účtech. Poskytovat DIP mohou jenom regulovaní poskytovatelé, kteří mají licenci, jsou dohlíženi, a zároveň se jako poskytovatel DIP zaregistrovali u České národní banky.

Poskytovat DIP mohou i zahraniční subjekty, pro zajištění maximální ochrany českých investorů však dle české právní úpravy mají povinnost mít pobočku v České republice, a musí tak dodržovat pravidla pro nabízení investičních služeb, která jsou platná pro všechny licencované subjekty, a jako takové i dohlížené Českou národní bankou. Registrace navíc poskytne lepší přehled jak pro orgány veřejné správy, tak i pro investory, kteří si budou moct jednodušeji získat informace o poskytovatelích DIP a vybrat mezi nimi toho, jehož nabídka jim bude nejvíce vyhovovat. DIP není unifikovaný produkt, investoři si i mohou uzavřít smlouvy s více poskytovateli a mít tak více DIP (avšak uplatnit v daňovém přiznání si lze příspěvky do penzijních fondů, IŽP i DIP v maximální výši 48 tisíc ročně).

Demografická situace se vůbec nevyvíjí pozitivně. Nelze očekávat, že státní penze z prvního pilíře bude dostatečná pro zajištění důstojného života, a tak DIP představuje novou příležitost pro všechny, kdo mají možnost a vůli si na penzi spořit, si lépe vybrat produkty, jejichž prostřednictvím tak budou činit. Nabízet DIP bude téměř každá bankovní i nebankovní licencovaná společnost zabývající se investicemi, což přinese značnou konkurenci do třetího pilíře, ze které budou profitovat klienti. V rámci tohoto zákona se navrhuje také další produkt pojišťovacího typu – tzv. pojištění dlouhodobé péče –, jenž ještě více rozšíří možnosti třetího pilíře o pojištění těžkých forem invalidity, a zavedení tzv. zaměstnaneckých akcií, které motivují zaměstnance obzvláště ve start-upech a mohou zatraktivnit vznik nových a inovativních společností v České republice. Zdanění v rámci DIP bude probíhat na základě obecných pravidel zdanění investic – uplatní se obecná pravidla zdanění úroků, dividend a časového testu pro prodej cenných papírů. Původně byla v rámci DIP navrhována v zahraničí běžná možnost uplatňovat tzv. portfoliový přístup, tj. když by zůstaly prostředky a cenné papíry v rámci DIP, tak by se nemusela posuzovat pravidla časového testu. I když tato možnost na poslední chvíli vypadla, věřím, že to bude jeden z návrhů na úpravu DIP v budoucnu. DIP je nyní v rukou Senátu ČR a následně prezidenta republiky. Nelze než doufat, že legislativní proces bude dokončen včas a už od ledna se nabídka produktů zajištění na stáří rozšíří i o nové možnosti, které zákon přináší.

Související