Schválený pozměňovací návrh vládní koalice k novele zákona o zaměstnanosti přináší zajímavou změnu v podmínkách pro cizince, kteří hledají pracovní příležitosti v České republice. Rozšiřuje možnosti volného přístupu na trh práce cizincům a nově zavádí možnost práce bez „pracovního povolení“ pro občany států, jejichž seznam vláda stanoví nařízením po projednání v Radě hospodářské a sociální podpory a s přihlédnutím k situaci na trhu práce.

Jde o reakci vlády na debaty o urychlení příchodu vysoce kvalifikovaných cizinců a měla by cílit na „bezrizikové země“. Pravděpodobně se na úvod bude jednat o země, které jsou zahrnuty v programu Digitální nomád (Austrálie, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy americké nebo Tchaj-wan).

O společnosti Petyovský & Partners

Společnost Petyovský & Partners byla založena v roce 2015 a je jedinou poradenskou firmou na českém trhu, která pod jednou střechou poskytuje celý rozsah zásadních služeb v oblasti globální mobility. Více než 40členný tým odborníků se zabývá všemi aspekty ekonomické migrace. Petyovský & Partners se stali imigračním partnerem největších korporací v České republice, malých a středních podniků, ale také nových investorů na českém trhu.

Jedná se o pomoc s nezbytnou administrativou spojenou s vyřízením víz, pracovních povolení, zaměstnaneckých a modrých karet, povolení k pobytu a jejich prodlužování. Jsou experty na přeshraniční zdanění, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění expatriantů v České republice. Zajišťují relokaci žádaných vysoce kvalifikovaných IT specialistů a technologů především ze zemí EU, ale i mimo EU. Nabízí také vysoce personalizované služby na míru, jako jsou například relokace rodinných příslušníků a hledání školních a předškolních zařízení pro děti relokovaných pracovníků. Dále poskytují podporu s hledáním bydlení, nedílnou součástí zprostředkování rychlého přesunu pracovníků z různých lokalit světa v plném souladu s místními předpisy je také zajištění optimálního bydlení a začlenění do české společnosti.

Pro firmy pracující se zahraničním talentem je novinka vítané zpružnění, nicméně když se podíváme na celkovou migraci vysoce kvalifikovaných cizinců v oboru IT, z výše uvedených zemí jde o minoritní část, která tvoří maximálně 10 procent celkové migrace.

Většina zahraničních IT specialistů v České republice je ze zemí, na které se tato změna nevztahuje. Historicky je zde největší podíl občanů Ruska, Ukrajiny nebo třeba Indie. Po vypuknutí války na Ukrajině se migrační trendy proměnily a prim hrají státy jako Indie, Turecko, Egypt a obecně postsovětský blok. Jde o státy, kde mají dobré technické vzdělání a dostatek zkušených IT odborníků nebo inženýrů, kteří hledají práci mimo svou domovskou zemi.

Bylo by proto vhodné pracovní trh zpružňovat na úrovni nedostatkových profesí namísto národností a příští změnu plánovat systémově, i s ohledem na pobytové povinnosti. Volný přístup na trh práce totiž neznamená, že zahraniční odborník může do Česka přicestovat a dál již nic neřešit – stále musí získat nějakou formu povolení k pobytu, což je právě ta největší překážka na cestě k dlouhodobému pobytu a práci v České republice.

Každé zjednodušení relokace vysoce kvalifikovaných odborníků je vítanou novinkou, bohužel se ale změny často dějí izolovaně a bez širší koncepce. Česká migrační politika potřebuje jednoznačně nastavit svou vizi, která jí chybí, a od ní odvinout komplexní systémové změny, které povedou k jejímu naplnění.