Vládní konsolidační balíček, který prošel minulý týden prvním čtením, má státu v příštím roce ušetřit přes 97 miliard korun. Některé jeho prvky jistě ještě doznají korekcí. Nicméně lze předpokládat, že většina změn bude schválena dle návrhu vlády. Pojďme se proto podívat na ty, na které je potřeba si dát obzvlášť pozor.

V rovině daně z příjmů je jednou z nejviditelnějších změn skutečnost, že od 1. ledna 2024 se sazba daně z příjmů právnických osob zvyšuje ze současných 19 na 21 procent. Touto sazbou budou zdaňovány příjmy dosažené v roce 2024, pro rok 2023 se ještě uplatní stávající sazba 19 procent.

Pro vlastníky společností, kteří zvažují prodej podílu, je velmi důležité omezení osvobození od daně z příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů a podílů v obchodních společnostech. Navrhuje se, že i při splnění časového testu bude příjem nad 40 milionů korun zdaňován. Zároveň ale bude možné jako výdaje vynaložené na získání příjmu z prodeje podílu uplatnit tržní hodnotu podílu ke 31. prosinci 2023 – to však již zpravidla povede ke vzniku určité daňové povinnosti (tím větší, s čím větším odstupem od 31. prosince 2023 dojde k převodu podílu). Nejjistější cestou tak pro vlastníky společností bude realizace zamýšlených transakcí ještě v roce 2023, tedy před účinností nové úpravy.

Zavádí se také limit na daňovou uznatelnost výdajů na pořízení vozidel. Má činit dva miliony korun. Tento krok je motivován zejména zjištěním, že značnou část luxusních vozů si v Česku dle statistik pořizují společnosti s jinak nízkou hospodářskou aktivitou, což vyvolává nevoli správců daně. A možná se jedná i o inspiraci u našich sousedů, kde například v Rakousku je daňová uznatelnost limitována dokonce 40 tisíci eury, tedy ani ne jedním milionem korun. S ohledem na toto opatření lze očekávat, že příjmy prodejců luxusnějších automobilů do konce letošního roku porostou.

U daně z příjmů fyzických osob se pak snižuje hranice pro aplikaci vyšší daňové sazby 23 procent z 48násobku na 36násobek průměrné měsíční mzdy.

Znovuzavedeno má být nemocenského pojištění u zaměstnanců. Ruší se také kompletně sleva na studenta a takzvané školkovné. Konsolidační balíček se rovněž dotkne osob samostatně výdělečně činných a ani takzvaní dohodáři konsolidaci neunikli – mají se změnit limity pro vznik účasti na pojištění u dohody o provedení práce. Balíček taktéž ukládá zaměstnavatelům povinnost poučit zaměstnance pracující na dohodu, že mají povinnost sdělit, pokud mají uzavřeny dohody i s jinými zaměstnavateli.

Vláda se také rozhodla zvýšit inkaso na dani z nemovitosti a zavádí takzvanou státní část daně. Ta odpovídá sazbě daně bez místního koeficientu a bude se přičítat k současné místní části daně. Daň z nemovitosti se bude automaticky valorizovat dle inflačního koeficientu zveřejňovaného ministerstvem financí.

Změnám se nevyhne ani DPH – současné dvě snížené sazby se sloučí do jedné ve výši 12 procent.

V posledních letech se jedná už o druhý balíček, který podstatně mění daňové zákony. Z hlediska koncepce přijímaných změn je pro daňové subjekty vhodnější, aby docházelo k jednodušším změnám, které s sebou nenesou přílišnou administrativní zátěž, spíše než ke koncepčním změnám celých institutů. Tomu se však nový balíček nedokázal úplně vyhnout a klade tak v některých případech na daňové subjekty zvýšené nároky. Navrhované změny se každopádně dotknou prakticky každého, a proto se vyplatí probíhající legislativní proces sledovat, aby 1. ledna nedošlo k nepříjemným překvapením.

Související