V Karlovarském kraji je nejpřívětivějším městem pro podnikání Sokolov, v Ústeckém Chomutov a na západě Čech je to zase Plzeň. Takové jsou výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, v němž je hodnoceno všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v České republice a 22 městských částí hlavního města Prahy. Výzkum vyhodnocuje analytická agentura Datank, vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina Vinci Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

Sokolov dokáže dobře čerpat dotace

Vítězný Sokolov má v rámci Karlovarského kraje nejvyšší podíl dotací na celkových příjmech obce. Velmi nízké má také náklady na dluhovou službu, což svědčí o dobrém hospodaření radnice. Město lze pochválit za nadprůměrné výdaje věnované na oblast sociální péče, ale také na bydlení. Pokud jde o pracovní trh, mohou podnikatelé, kteří uvažují o rozvoji svého podnikání v regionu, využít nadprůměrný počet uchazečů o zaměstnání v přepočtu na obyvatele ve věku od 15 do 65 let. Index stáří, tedy podíl lidí ve věku do 15 ku počtu lidí nad 65 let věku je v rámci Karlovarského kraje nadprůměrný, což je příslibem rozvoje podnikání také do budoucna.

Související

„Určitě bych chtěl vypíchnout stále se rozšiřující komunikaci s podnikatelským prostředím. My se každoročně už dlouhá léta potkáváme při vzájemných návštěvách s velkými zaměstnavateli. To jsou kontakty, které jsou už pravidelné, samozřejmě se snažíme zlepšovat kontakty i s menšími podnikateli. Máme to o to snazší, že řada těchto podnikatelů podniká v městských prostorách, takže s nimi řešíme i běžné problémy,“ říká Jan Picka, místostarosta Sokolova.

Stříbro bere na Karlovarsku město Cheb, a to mimo jiné díky nejvyššímu podílu firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkový počet ekonomických subjektů nebo nadprůměrnému počtu dokončených bytů v poměru ku změně počtu obyvatel. Třetí příčku obsadily Karlovy Vary, které zaznamenávají nejvyšší meziroční změnu počtu ekonomických subjektů a mají také nejvyšší počet firem v přepočtu na obyvatele.

Chomutov se blýskl v testu elektronické komunikace

Nejlepší pozici v rámci Ústeckého kraje si vydobyl Chomutov, kterému v hodnocení pomohl například vysoce nadprůměrný počet firem v přepočtu na 1000 obyvatel. Především ale město získalo největší počet bodů v testu elektronické komunikace, který ověřuje rychlost a kvalitu odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy. Firmy mají navíc v Chomutově velký výběr potenciálních zaměstnanců na trhu práce, protože počet uchazečů o zaměstnání je zde v rámci kraje téměř nejvyšší. V rámci regionálního srovnání je zároveň v Chomutově pružný trh s nemovitostmi, alespoň o tom svědčí velmi vysoký počet dokončených bytů v přepočtu ku změně počtu obyvatel.

Kde se v Česku daří byznysu – II. díl

Na druhém místě se v Karlovarském kraji umístil Most, jemuž pomohla i skutečnost, že je ve městě k dispozici nadprůměrný počet dobíjecích stanic pro elektromobily, a to i při přepočtu na množství zde sídlících firem. Nižší průměrná mzda a relativní dostatek pracovních sil jsou zase lákadlem pro firmy, které v regionu hodlají podnikat. Bronzový Varnsdorf se může pochlubit v regionu vůbec nejvyšším podílem firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů.

Plzeň uspěla v mystery testování

Statutární město Plzeň dosáhlo vynikajících výsledků v celé řadě hodnocených kritérií. Jedná se například o nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele v rámci regionu, dále také o vůbec nejvyšší počet nabíječek na elektromobily nebo nejvyšší počet dokončených bytů vztaženo ku meziroční změně počtu obyvatel. Podnikání v Plzni může těžit také z výborné dopravní dostupnosti. Plzeň rovněž excelovala v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje včasnost a kvalitu odpovědí ze živnostenských úřadů.

Stříbrné Rokycany se mohou pyšnit velmi vysokým podílem firem nad 250 zaměstnanců v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů. V rámci Plzeňského kraje zaznamenávají Rokycany nadprůměrný počet uchazečů o zaměstnání v přepočtu na obyvatelstvo ve věku 15 až 65 let, což dává firmám větší možnost výběru nových zaměstnanců. Místní radnice dobře hospodaří, o čemž svědčí nejnižší náklady na dluhovou službu a také nejvyšší likvidita. Třetí Nýřany mají v regionu nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Živnostníků i firem je zde výrazně nadprůměrně a jejich počet zde meziročně nejrychleji narůstá. Radnice také vynakládá nadprůměrné finanční prostředky do oblasti sportu a vzdělávání.

Související