V Praze se nejlépe podniká v městské části Praha 5, ve Středočeském kraji je zase nejpřívětivějším městem pro byznys Lysá nad Labem. Takové jsou výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, v němž je hodnoceno všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v České republice a 22 městských částí hlavního města Prahy. Výzkum vyhodnocuje analytická agentura Datank, vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

V Praze 5 se staví jako o život

Městská část Praha 5 se může pochlubit dobrými výsledky v celé řadě kritérií, které spadají do oblasti podnikatelského prostředí. Ze všech částí hlavního města Prahy je zde velmi nadprůměrný počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele.

Pátá městská část má vůbec nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu ke změně počtu obyvatel. Pokud jde o počet dobíjecích stanic pro elektromobily, má jich Praha 5 rovněž nejvíce. V části výzkumu, který se zabývá přístupem veřejné správy, se městská část Praha 5 blýskla například v hodnocení webových stránek z pohledu podnikatelů. Ti na nich naleznou v přehledné formě vše potřebné, co potřebují pro rozvoj svého podnikání, komunikaci s veřejnou správou a mnoho dalšího. Na druhém místě se v hlavním městě umístila městská část Praha 9, o jejímž rychlém rozvoji svědčí největší počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. V městské části je vysoký počet nabíječek pro elektromobily, vztaženo na počet zde sídlících firem je tento poměr v Praze vůbec největší. Nadprůměrně dopadla Praha 9 rovněž v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje včasnost a kvalitu odpovědí živnostenských úřadů.

Třetí příčku obsadila Praha 1, a to mimo jiné díky nejvyššímu počtu jak živnostníků, tak i firem v přepočtu na obyvatele. Navíc první městská část zaznamenává nejvyšší meziroční změnu počtu ekonomických subjektů. Skvělého výsledku dosáhla Praha 1 především v přístupu veřejné správy, konkrétně v kvalitě webových stránek i kvalitě elektronické komunikace. První městská část zaznamenává i nejvyšší meziroční změnu počtu ekonomických subjektů.

Kde se v Česku daří byznysu – I. díl

V Lysé se nadprůměrně vydělává

Lysá nad Labem ve středních Čechách excelovala především v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. Na druhém a třetím místě se ve Středočeském kraji umístily Mladá Boleslav a Černošice. Celkový počet obyvatel v Lysé nad Labem výrazně stoupá, přičemž ruku v ruce s tím jde vůbec nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel.

Rovněž průměrná měsíční mzda je tu při srovnání s ostatními městy regionu výrazně nadprůměrná. Pokud jde o přístup veřejné správy, radnice se snaží investovat. Alespoň o tom svědčí velmi vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města. Výdaje radnice směruje především do oblasti dopravy a sportu. Velmi dobře vychází Lysá nad Labem rovněž v podílu dotací na celkových příjmech.

„Za sebe bych chtěl, abychom se rozvíjeli do regionu, kde podnikatelé a byznys budou moci růst. Dnes mnoho lidí dojíždí do zaměstnání do Prahy. A já bych rád, abychom toto mohli pomalu obracet, a chci diskutovat i s podnikateli, jaká pracovní místa by tu měla vznikat. Dále se do budoucnosti chceme zaměřit na školství, protože pro podnikatele je důležité, aby obyvatelé byli vzdělaní. Druhou věcí je, že se budeme věnovat městu z hlediska jeho energetické udržitelnosti, chtěl bych, aby v této oblasti město spolupracovalo právě s podnikateli tak, abychom byli více závislí na sobě a méně na okolí,“ říká starosta vítězné Lysé nad Labem Karel Marek.

Statutární město Mladá Boleslav, jež se umístilo ve Středočeském kraji na druhém místě, může podnikatelsky těžit z dobré dopravní dostupnosti. I díky tomu je ve městě nadprůměrný počet firem v přepočtu na 1000 obyvatel. V rámci kraje je na tom Mladá Boleslav nejlépe, pokud jde o počet dobíjecích stanic pro elektromobily, a to i při přepočtu na množství zde sídlících firem. Bronzové Černošice pak skončily nejlépe v testu elektronické komunikace, která prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje kvalitu a včasnost odpovědí ze strany živnostenského úřadu. Rovněž webové stránky města jsou z pohledu podnikatelů přehledné a jsou na nich k dohledání informace, které pro rozvoj svého podnikání potřebují. K tomu je třeba připočíst také například vysoký počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností.

Související