Březen vždy býval měsícem, kdy Češi horečně shromažďovali podklady pro vyplnění daňového přiznání. Kdo nestíhal, musel si najít daňového poradce a lhůtu měl o čtvrt roku delší.

Teď pro posunutí termínu stačí předat přiznání elektronicky. Například přes datovou schránku nebo portál Moje daně, který provozuje Finanční správa ČR. Formulář ovšem musí mít předepsanou podobu, nestačí poslat berňáku e‑mail se souborem ve formátu PDF. Existují aplikace, které vyplnění usnadní.

Kdo zůstane u papírového tiskopisu (a smí‑li u něj zůstat), musí přiznání podat do 3. dubna. Pro elektronické podání platí termín 2. května. A při využití daňového poradce je to 3. červenec.

Související