Bude trvat pracovní cesta vlakem do čtyř hodin? Pak nesmíš letět, i když je to rychlejší. Takové pravidlo mají zaměstnanci poradenské firmy PwC v Německu, protože uhlíková stopa letecké přepravy je mnohonásobně vyšší než železniční. Také česká pobočka společnosti zavedla předpisy spojené s šetrností k životnímu prostředí. Například přešla k dodavatelům zelených energií.

Stále více firem v Česku i dalších evropských zemích zavádí opatření podle principů ESG, která mají snížit jejich dopady v oblasti životního prostředí, zvýšit sociální odpovědnost a zlepšit řízení firem. Zatímco v roce 2021 zavedlo podle průzkumu PwC konkrétní opatření vedoucí ke snižování uhlíkové stopy 33 procent společností v Česku, loni už to bylo 50 procent.

„Pragmaticky vzato se firmy budou muset ESG zabývat už proto, že stovky z nich k tomu dotlačí nová legislativa, která jim to uloží za po­vinnost,“ říká Petr Jonák, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Evropská unie loni schválila takzvanou směrnici CSRD o podávání zpráv o udržitelnosti firem, která začne platit v roce 2024. Datum prvního nefinančního reportingu se ale bude lišit podle velikosti podniků. Velké společnosti s více než 250 zaměstnanci a obratem přes 40 milionů eur budou muset nefinanční report poprvé vydat v roce 2026 za rok předchozí, malé a střední firmy kotované na burze budu muset vydat zprávu v roce 2027.

Co dělají české firmy pro snižování uhlíkové stopy

Řada velkých společností publikuje zprávy o udržitelnosti už dnes a požaduje to i od svých dodavatelů. Česko v tom ale v celoevropském i světovém srovnání mírně zaostává. Ze stovky obratově největších tuzemských firem vydaly reporty o ESG podle průzkumu společnosti KPMG necelé tři čtvrtiny, celosvětově je to 79 procent a například v Německu sto procent. Reporty se přitom věnují převážně ekologii a upozaďují další aspekty ESG, tedy sociální hledisko a problémy spojené s řízením firem.

Veřejný prostor je dnes zaplevelen zelenými tvrzeními, o jejichž věrohodnosti můžeme často pochybovat.

Podle Taťány Plecháčkové, ředitelky Nadace rozvoje občanské společnosti, mají firmy stále jen malé a často zkreslené představy o principech ESG. Pozitivně vnímá to, že velké firmy už se na novinky připravují. „Menší firmy jsou ale zatím v klidu. Čím později začnou, tím víc ohrozí do budoucna své podnikání,“ myslí si Plecháčková.

Jak je udržitelnost důležitá pro konkurenceschopnost českých firem

Zároveň však neplatí, že informace firem, které o svém pozitivním přístupu k udržitelnosti už referují, skutečně odráží realitu. „Náš veřejný prostor je dnes zaplevelen zelenými tvrzeními všeho druhu, o jejichž věrohodnosti můžeme často pochybovat. Po vlně marketingového ‚zeleného roztleskávání‘ přichází hlad po důvěryhodných a do kontextu zasazených informacích, které umožní činit kvalifikovanější rozhodnutí typu, zda poskytnout úvěr nebo koupit podnik,“ vysvětluje Tomáš Babáček, advokát kanceláře Verdian.

V některých západoevropských zemích už úřady i oficiálně vystupují proti zneužívání tématu udržitelnosti, takzvanému greenwashingu. Například loni britský regulátor zakázal bance HSBC dvě reklamy, které propagovaly její plány na snížení škodlivých emisí, ale vynechaly informace o dopadech této finanční instituce na klimatickou krizi. Zejména to, že dále pokračuje v razantním financování investic firem a odvětví, které vypouštějí značné množství skleníkových plynů.

Podíl firem, které budou v příštím roce investovat do snížení uhlíkové stopy

Proč firmy nepublikují veřejně informace o udržitelnosti

Podle advokátky Jany Chwaszcz ze společnosti Allen & Overy proto už západoevropské firmy mění svá prohlášení a marketingová sdělení, která se týkají udržitelnosti, aby byla více vyvážená a odpovídala realitě. Chwaszcz také předpokládá, že i v Česku bude docházet k revizím firemních tvrzení o jejich výhradně pozitivním přístupu k udržitelnosti.

Ekonom žebříček udržitelnosti

Zavedení ESG do reportování je pro firemní sektor složitým krokem do nové éry, která jim přinese nejen řadu nových povinností, ale i příležitostí. „Zodpovědné“ společnosti budou například dostávat výhodnější úvěry nebo budou atraktivnější pro mladší zákazníky i potenciální zaměstnance.

Aby byla cesta českých firem k vyšší udržitelnosti co nejsnazší, připravil týdeník Ekonom společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR „žebříček udržitelnosti“. Jeho cílem je sledovat míru společenské proměny, poukázat na firmy, které už v praktické aplikaci ESG pokročily, a také pomoci vzdělávat ty, které teprve stojí na začátku cesty.

„Účast v žebříčku a porovnání s ostatními může společnosti inspirovat a ukázat jim, v jaké oblasti mají rezervy a jak by se mohly posunout dále,“ říká Jonák, který zasedá v porotě Ekonom žebříčku udržitelnosti.

Svou strategii nebo projekt mohou firmy přihlašovat do soutěže vyplněním jednoduchého dotazníku na webu Žebříčekudržitelnosti.cz. Jedinou podmínkou pro nominaci je, aby přihlašovaná strategie nebo projekt nebyly jen v rovině virtuálních vizí do budoucna, ale měly už i reálné výsledky.

Ekonom žebříček udržitelnosti se neomezuje jen na velké korporace ani na malé a střední firmy. Přihlásit se může každý, kdo už v příklonu k udržitelnosti udělal nějaký pokrok. Zejména pro velké firmy, které i pod tlakem nastupující regulace už musí tvořit ucelené ESG koncepce, mohou do hodnocení nominovat celou svou strategii. Pro ty menší, které zatím udělaly třeba jen malý dílčí pokrok, je určena varianta nominovat projekt.

Prostřednictvím nominačního webu může také kdokoliv upozornit na zajímavé ESG počiny ve svém okolí. V takovém případě bude nominovanou společnost kontaktovat redakce týdeníku Ekonom a pokusí se získat potřebné informace k tomu, aby ji mohla do žebříčku zařadit. „Tím chceme dosáhnout toho, aby do finálního hodnocení vstoupila opravdu bohatá paleta strategií a projektů, ze které bude možné vybrat ty skutečně nejhodnotnější,“ upozorňuje zástupkyně šéfredaktora týdeníku Ekonom Alžběta Vejvodová.

Uzávěrka nominací je 30. dubna. Poté bude porota přihlášené projekty hodnotit na základě odborných kritérií. Součástí hodnocení bude i ověřování informací z dotazníků v terénu. Vítěze oznámí týdeník Ekonom na začátku června.

Má vaše společnost zpra­co­vanou ESG strategii nebo zajímavý projekt v oblasti udržitelnosti?

Dejte nám o tom vědět. Nominujte svou firmu do Ekonom žebříčku udržitelnosti.