Třetí epizoda podcastu Change Makers se zaměřila na fenomén udržitelnosti a ESG, měřící environmentální a sociální kritéria společně s řízením rizik. Moderátorka Alžběta Vejvodová si o tomto nesmírně aktuálním tématu povídala s Radkou Neničkovou, advokátkou a expertkou na ESG z advokátní kanceláře Taylor Wessing.

Firmy by se ve svém podnikání neměly orientovat jen na zisk, ale i na jiné hodnoty, jako je například šetrnost k životnímu prostředí nebo odpovědnost vůči společnosti. Byť tuto filozofii nyní rozvíjí řada legislativních aktů z Bruselu, Evropská unie není jejím výhradním tvůrcem.

Prvotně na toto téma začala apelovat Organizace spojených národů, která problematiku změny klimatu a udržitelnosti a vůbec ochrany životního prostředí začala akcentovat. Evropská unie se nyní snaží být trendsetterem a snaží se všem ostatním kontinentům ukázat cestu, jak bychom měli dalším generacím předat naši planetu nepoškozenou,“ říká Radka Neničková.

V českých podmínkách se ESG zatím dost často omezuje pouze na marketingové proklamace. Těmi by ale rozhodně být nemělo. A Česko je v tomto „mylném“ vnímání nového fenoménu zatím pozadu za západní Evropou.

„Měla by to být nosná myšlenka, filozofie a základ pro chování všech firem a subjektů,“ vysvětluje Neničková, jak udržitelnost správně vnímat. „EU nestanovila prvořadě žádné regulativy, ale snaží se jít cestou motivace, aby vedla celou společnost k tomu, aby se začala odpovědně chovat,“ dodává právnička.

Evropská unie ve svých směrnicích a nařízeních stanovila cíle, kterých by měla evropská společnost jako celek dosáhnout. Nyní začíná nastavovat způsoby, jak plnění těchto cílů objektivně měřit. Prostřednictvím těchto opatření chce přimět finanční sektor, aby se začal o aspekty podnikání zajímat a zvýhodňovat při poskytování úvěrů ty odpovědné a udržitelné.

V podcastu se dále dozvíte:

  • Jak se ESG dotýká práva samotného a jak mění dosavadní právní praxi?
  • Jaké jsou základní metriky, kterými se ESG monitoruje a vyhodnocuje?
  • Jak ESG ovlivňuje hodnotu podniku a jeho image?
  • Jak ESG vstupuje do rozhodování manažerů firem?
  • Může manažer odmítnout dodávky od levnějšího dodavatele, pokud jeho podnikání není v souladu s principy udržitelnosti?
  • Jak ESG vstupuje do hospodářské soutěže? Lze v zájmu podpory ESG projektů tolerovat kartel?

Change Makers vznikají ve spolupráci týdeníku Ekonom a advokátní kanceláře Taylor Wessing.

Moderuje Alžběta Vejvodová, zástupkyně šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici na SpotifyAnchorApple Podcasts a Google Podcasts.

Související