Zástupci průmyslu z Olomouckého kraje přišli minulý týden s interesantním požadavkem. Po politicích chtěli, aby se snížil počet otevíraných tříd na gymnáziích a více se podporovaly technické obory. „Spíše než mnoho obtížně uplatnitelných nebo neuplatnitelných gymnazistů potřebujeme řemeslníky a technické odborníky,“ prohlásil šéf krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk.

Pan Švamberk se mýlí. Úkolem školství není tvořit zaměstnance, ale lidi všeobecně vzdělané, schopné adaptovat se na měnící se podmínky, spolupracovat v kolektivu a orientovat se v dnešním chaotickém a složitém světě. A to při vší úctě k pár výjimkám české učňovské školství rozhodně nedokáže. Omezovat mladým lidem možnost jít studovat na gymnázia by za stávajících podmínek vedlo pouze ke snížení budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky. Jestli český průmysl trápí nedostatek řemeslníků a technických odborníků, možná by bylo řešením nabídnout jim podstatně lepší finanční ohodnocení. Oni se pak zájemci o takovou práci určitě objeví.

Související

Vše výše napsané rozhodně neznamená, že by technické obory v Česku nezasloužily větší podporu a zásadní proměnu, v níž by svou roli měl sehrát i český firemní sektor. I o tom je ostatně současné číslo našeho časopisu.

Přeji pěkné čtení.

Související