Plzeňský, Jihomoravský a Zlínský kraj patří mezi ty se silným centrálním městem. Došel k tomu letošní průzkum Město pro byznys, který zkoumá připravenost a vyspělost podnikatelského prostředí v regionech. Vedle Plzně stojí na stupních vítězů v „jejím“ kraji Rokycany a Nýřany, vedle Brna zase Slavkov u Brna a Pohořelice, o něco slabší, ale stále konkurencí Zlína jsou pak Holešov a Uherské Hradiště. Všechna tři krajská města vynikají například počtem ekonomických subjektů, dobrou dopravní dostupností a sítí dobíjecích stanic pro elektromobily.

Plzeň: centrum a blízké okolí dominuje

Plzeň obstála v soutěži díky velmi vysokému počtu podnikatelů v přepočtu na obyvatele, i významným počtem právnických osob, který je zde čtvrtý nejvyšší v celé republice. Je tu též nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu na obyvatele.

Rokycany ležící nedaleko, jen 20 kilometrů po dálnici na Prahu, mají mezi firmami velmi vysoký podíl těch s více než 250 zaměstnanci. Radnice se může pochlubit nulovými náklady na dluhovou službu a vysokou likviditou. V rámci kraje nadprůměrný má také podíl kapitálových výdajů na celkových. Nýřany ležící u dálnice na Rozvadov a ještě o něco blíž Plzni zaznamenávají v kraji nejvyšší nárůst počtu obyvatel, stejně jako nejvyšší meziroční změnu počtu ekonomických subjektů. Index stáří, tedy poměr lidí s věkem nad 65 let ku lidem do 14 let věku, je tu v kraji nejnižší, což je příslibem rozvoje podnikání i do budoucnosti. Radnice drží daň z nemovitosti na velmi nízké úrovni, při krajském srovnání věnuje dostatečné finance na sport a vzdělávání.

Brno: i bez dobrého propojení s Rakouskem

I Brno stejně jako Plzeň vyniká vysokým počtem dobíjecích stanic pro elektromobily a také počtem ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, a to i v celorepublikovém srovnání. Dostalo se do nadprůměrných hodnot v podílu kapitálových výdajů na celkových výdajích města.

Slavkov zaznamenává nárůst počtu obyvatel a spolu s tím se může vykázat i vysoký počet dokončených bytů v přepočtu na obyvatele. Index stáří je v regionu nejnižší. Třetí Pohořelice se nacházejí na konci rychlostní silnice na Mikulov, tedy v místě, kde stále ještě nezačala stavba dálnice do Rakouska. Nicméně podnikatelsky toto město s osmisetletou tradicí roste, je zde velká meziroční změna počtu ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele. Pohořelice mají v regionu nejvyšší likviditu a také podíl kapitálových výdajů.

Zlín: Dobrá celorepubliková čísla

Město neodmyslitelně spjaté s někdejšími Baťovými závody vychází ze srovnání měst a obcí na předních příčkách nejen v regionu, ale i celorepublikově. Zvlášť podle počtu ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele a počtu právnických osob i živnostníků. I zde se daří rozvíjet udržitelnost, roste počet dobíjecích stanic pro elektromobily.

Holešov si připisuje vůbec nejvyšší změnu počtu ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele ve Zlínském kraji. Výrazně zde stoupá také celkový počet obyvatel, počet dokončených bytů v přepočtu na obyvatele je v regionu nejvyšší. Počet uchazečů o zaměstnání je tu v porovnání s dalšími městy relativně vysoký a průměrné měsíční mzdy nízké, což může přilákat nové podnikatele a investory. Uherské Hradiště má vysokou likviditu a dost peněz dává na bydlení i do kultury.

Související