Centra evropských turistických destinací, kam samozřejmě patří i Praha, zasáhla covidová pandemie nejsilněji. Zatímco provozovatelům nákupních center se podařilo až obdivuhodně vybalancovat vztahy s nájemci tak, že k očekávanému masivnímu odchodu značek z center nedošlo. Situace v centru měst je daleko složitější. Podíl turistů na tržbách obchodů zde byl výrazně vyšší než u obchodních center. Situace se ale naštěstí začíná pomalu obracet k lepšímu. Chybějící asijské, ruské a americké turisty nahrazují návštěvníci ze zemí, které v minulosti v žebříčku počtu návštěvníků nikdy vysoko nefigurovaly, například z Polska. Do centra města se pomalu začali vracet i tuzemští turisté a nakonec i Pražané, kteří v době největšího turistického boomu v roce 2019 obcházeli centrum velikým obloukem. Začíná také docházet k výrazné obměně nájemní struktury. Díky nižším nájmům se na lukrativních místech začínají objevovat zajímavé retailové koncepty, které nahrazují klasické turistické pasti. Přicházejí silní zahraniční hráči, například Chanel a Balenciaga v Pařížské, Fielmann Na Příkopě nebo American Vintage ve Slovanském domě. Co je podle mého názoru nejvíce potěšující, že se objevují nové tuzemské koncepty: boty Vasky Na Příkopě, cukrářský koncept Mad Rabitt v Celetné a Mostecké nebo nové obchody tradičního Fruitisima. Provozovatelé kamenných prodejen v celé Evropě rychle pochopili, že jejich hlavní zbraní proti internetovým hráčům je nákupní zážitek. Značky provádí facelifty interiérů a lákají zákazníky na něco, co na internetu nedostanou. K tomu přispívá i soutěž o nejlepší zákaznický zážitek v kamenných prodejnách Visa Czech Top Shop. Důležitý pro další vývoj bude i postoj města a státu – Pražské informační služby a CzechTourismu – k tomu, jaké návštěvníky k návštěvě Prahy a ČR oslovovat. Zde by měla jednoznačně kvalita začít převažovat nad kvantitou. Jinými slovy menší počet lidí, kteří ale utratí ve městě více peněz.

Související