Poslední roky na kapitálových trzích byly velmi dobré. „Investicím se dařilo už před covidem, a když přišel, významní investoři se jen trochu zastavili, protože si říkali, že je to velká změna. Jenže změny obvykle přinášejí i velké příležitosti, a tak začali investovat ještě víc,“ otevřel obchodní ředitel Wood & Co. Petr Beneš debatu Investice v době krize. Byla další z projektu Investiční akademie týdeníku Ekonom.

Po covidu je tu narůstající inflace, která v dubnu dosáhla 14,2 procenta. A situace s příležitostmi se opakuje. „Přestože výnosy vkladů v bankách rostou, za inflací stále více zaostávají a nutí lidi přemýšlet, kam s penězi. Chuti investovat navíc nahrává dlouhodobý nárůst objemu peněz v ekonomice, nejen české, ale i evropské a americké. A to je, proč se nám tak dobře daří,“ doplnil Beneš.

Investiční akademie Ekonomu

Investice v době krize, debata v rámci projektu Investiční akademie, Ekonom, Economia. Na snímku zleva účastníci první části: David Manych (partner investiční skupiny Natland), Pavel Fuchs (ředitel a předseda představenstva Colosseum), Josef Vojta (partner skupiny Arete), Petr Beneš (obchodní ředitel Wood & Co.) a Petr Kain (šéfredaktor týdeníku Ekonom).

V debatě padlo i ono pověstné „B“. Makroekonomická předpověď na příští období není příliš optimistická. „Cítíme tlaky a vidíme, co vše může nastat v příštích letech. Z pozice investorů jsme schopni absorbovat některé krátkodobé nárazy, ale to neznamená, že to neumíme přenést na klienty,“ upozornil partner investiční skupiny Natland David Manych na možný zdroj nespokojenosti.

Jeho společnost spolupracuje s kvalifikovanými investory i s těmi z retailového sektoru, a ačkoliv je mezi nimi jistý rozdíl, společný trend tu je také: snaha rozvážně investovat a nepodléhat panice tak, aby se jejich peníze skutečně zhodnotily. „Když se ukáže dvouciferná inflace, roste tlak na ty, kteří nabízejí investiční tituly, aby umožnili kompenzovat možné ztráty,“ potvrdil Manych. Pak správce peněz klientů obvykle radí brát ohled na dlouhodobost investic, mít trpělivost a diverzifikovat. Nicméně třeba o dvouciferném zhodnocení investic se už nemluví.

Podle ředitele a předsedy představenstva obchodníka s cennými papíry Colosseum Pavla Fuchse v české společnosti roste finanční gramotnost. „Vidíme průběžné dovzdělávání klientů. Dochází i ke korekci předchozích permanentně rostoucích let a trhů. Není možné mít neustálé dvouciferné růsty a člověk, který se nepotká s krizí nebo ztrátou, nevěří radám a poučkám,“ zdůvodnil, proč i na aktuální inflaci lze najít pozitiva. Je to podle něj impulz, aby se lidé začali správou svého majetku seriózně zabývat. Současnou diskusi vidí jako prostředek k lepšímu porozumění věcem. „Doufejme jen, že korekce budou v rozumné míře a očekávatelné,“ doplnil.

Manych vidí víc trpělivosti u zkušenějších, kteří nějakou krizi zažili. Mladší investoři chtějí zhodnocení pokud možno hned. Stále častěji se proto zajímají o kryptoměny, podle mnoha expertů nepředvídatelné. Fuchs si myslí, že to není na škodu. „Pro mě dobrá zpráva. Lekce, kterou mohou dostat ztrátou virtuálních krypt, je vlastně super, každou zkušenost si musíte odžít. Fajn je, že vůbec s něčím obchodují,“ vysvětlil.

Chuti investovat nahrává dlouhodobý nárůst objemu peněz v ekonomice – v české, evropské i americké.

Beneš slovy, že lidé jsou „schopni koupit zakódované nic v poměrně masivním objemu“, poukázal na fakt, že se na trhu stále nachází hodně peněz, zato relativně málo zajímavých projektů. A podotkl, že kryptoměny už nejsou doménou mladých. „Zabývají se jimi i seriózní institucionální investoři. A dokážu si představit, že z kryptotechnologie může vzniknout řada pozitivních věcí, i když netvrdím, že to je zrovna bitcoin. Jen říkám, že bych to nezavrhoval,“ zdůraznil.

Diskuse Ekonomu byla tentokrát rozdělena na dvě části. V jedné z nich portfolio manažer Nova Real Estate Redside Pavel Kadera na otázku, zda se i v době 14procentní inflace vyplatí investovat do nemovitostí, odpověděl jednoznačně: Ano.

Ale opět za známé podmínky, jíž je investiční horizont. „V krátkodobém je většina nájemních smluv indexována na inflaci, takže je tam přirozená ochrana. V dlouhodobém říkáme, že inflace je jako voda ve vaně. Jede jedním směrem a vezme s sebou ceny určitého aktiva, pak jede zpět, až se vyrovnají cenové hladiny v celé ekonomice. Takže pokud by náhodou tržní výše nájmu nerostla ruku v ruce s inflací, v dlouhodobém horizontu se to promítne, protože hodnota nemovitosti je dána náklady na její znovuvybudování. A asi všichni víme, že ceny stavebních prací stouply o desítky procent. A pokud v rovnici máme stavební náklady o 30 až 40 procent nahoře, můžeme očekávat, že v horizontu X let nájmy dorostou, protože pro developery nebude dávat smysl stavět nové budovy,“ rozkryl svůj náhled.

Věnoval se i inflační doložce nájemní smlouvy, která každoročně upravuje výši nájemného s ohledem na vývoj inflace. U dříve uzavřených smluv to nájemníci respektují, noví je nechtějí. „V polovině případů nájemce doložku začne rozporovat. Konsenzus je pak ten, že se udělá nějaký strop, řekněme pět procent, a co bude nad, se rozdělí napůl mezi pronajímatele a nájemce,“ přiblížil Kadera.

Předseda představenstva Reico investiční společnosti České spořitelny Tomáš Jandík nicméně upozornil, že financování nákupu bytu na investici je teď dražší, což podle něj výrazně ochladí zájem. „Fondy jsou likvidnější, ty prodám za den,“ doplnil.

Zatím neochladl zájem o kancelářské prostory. Pouze se podle Kadery mění trend, firmy teď nabízejí více sociálního prostoru pro setkávání lidí. Tvoří až 30 procent plochy. Nájemné tady podle Jandíka zatím příliš nerostlo, takže předpokládá, že k tomu dojde. Provozní náklady související s energiemi jdou nahoru, potvrdil i senior financial analyst platformy Upvest Matej Kráľ.

Příklad našel na pražském trhu, kde byly kancelářské nájmy nominálně za stejnou cenu, i když rostly ceny pozemků. „Developerská marže se snižovala, to je teď už neudržitelné, očekáváme velký růst,“ doplnil.


Investiční akademie Ekonomu
Až do června v Ekonomu vycházejí texty o investičních tématech, která vznikají ve spolupráci s generálním partnerem Wood & Co. a partnery Arete, ČMN, Colosseum, Natland, Redside, Reico a Upvest.