Roste objem peněz, které si Češi mohou dovolit investovat, inflace jim z druhé strany hrozí, že hodnota jejich jmění bude klesat. Při hledání vhodného produktu je proto mohou zaujmout fondy kvalifikovaných investorů zaměřené na ty, kteří jsou s to najednou investovat aspoň jeden milion korun. Právě to bylo tématem dalšího diskusního setkání Investiční akademie týdeníku Ekonom.

„Jde o fondy cílené na investory, kteří mají s investováním zkušenosti a jsou edukovanější než průměrný retailový investor. Jsou připraveni pouštět se do rizikovějších projektů a státní regulace jim nabízí možnosti širšího portfolia a nižší omezení,“ popsal předseda představenstva Redside investiční společnosti Rudolf Vřešťál.

Investiční akademie Ekonomu

O fondech kvalifi­kovaných investorů diskutovali zleva Rudolf Vřešťál z Redside investiční společnosti, David Manych ze skupiny Natland a Petr Beneš z Wood & Co. se zástupkyní šéfredaktora týdeníku Ekonom Alžbětou Vejvodovou.

Fondy pro bohaté

Kvalifikovaný investor se pozná ze zákona. „Jde o minimální limity, na jejichž základě se investor kvalifikuje. Musí dosáhnout buď aspoň jednoho milionu korun, nebo 125 tisíc eur,“ konstatoval partner investiční skupiny Natland David Manych.

Limit se liší podle typu registrace investora. V případě vyšší částky stačí čestně prohlásit, že investor rozumí všem rizikům a má dostatečné zkušenosti. V případě nižší částky je registrace přísnější. „Obnáší ověření základních předpokladů a splnění pravidel. Jde o to se ujistit, že si je investor vědom rizik, chápe pravidla fungování investičního fondu, a jak je fond tvořen. Že rozumí postavení zakladatelů fondu a postavení investora. Musí vědět, do jakých tříd akcií se investuje, a znát svůj investiční profil,“ doplnil Manych.

„I když fondy kvalifikovaných investorů podléhají menší regulaci, všichni správci se chovají se stejnou zodpovědností jako běžné podílové fondy. Nikdo si nemůže dovolit riskovat poškození reputace,“ poznamenal obchodní ředitel Wood & Co. Petr Beneš.

Počet i objem fondů kvalifikovaných investorů se ztrojnásobily. To neznamená, že jde o běžné investování.

Beneš zároveň ubezpečil, že regulace těchto fondů je dostatečná. „I tyto fondy podléhají regulaci České národní banky a kontrolní mechanismus je podobný jako u ostatních fondů. Myslím si, že investoři se nemusí bát, že by fondy kvalifikovaných investorů byly nějaké zvířátko, které není kontrolované a regulované.“

To však neznamená, že jde o investování běžné. „Rozdíl je jednak v té zmíněné minimální částce. Další věc je, že nemusí být tak diverzifikované. Může jít i třeba o jediný byznysový příběh. Tam je právě nutné, aby byl investor obeznámen s riziky,“ vysvětlil Beneš.

„Podstatné také je, že u fondů kvalifikovaných investorů mají správci mnohem větší možnosti, kam investovat,“ doplnil kolegu Vřešťál. „Retailové fondy jsou oproti tomu celkem striktně zaměřené na standardní nástroje kapitálového trhu. Fondy kvalifikovaných investorů mohou investovat i do dalších aktiv podle přání investorů.“

Regulace kvalifikovaných fondů umožňuje i velmi úzké zaměření. „Definují si, že aktiva nebudou investována do různých typů segmentu. Může to být energetika, mohou to být pohledávky, může to být jakékoliv portfolio, které je třeba odrazem zakladatele nebo většinových investorů,“ uvedl Manych.

Vřešťál z Redside nadnesl, že s větší rizikovostí se pojí vyšší potenciální výnos. S tím souhlasil Manych z Natlandu: „Bavíme se o fondech, které jsou schopny dosáhnout i osmiprocentního až desetiprocentního zhodnocení. Záleží samozřejmě na tom, do čeho investují. Nemovitostní dosahují o něco nižšího zhodnocení, ale troufám si tvrdit, že je vyšší než u podobně zaměřených retailových podílových fondů, které dosahují třeba jen tříprocentního zhodnocení.“

Inflace zvyšuje riziko

Popularita těchto fondů roste. „Redside jsme zakládali v roce 2013 a od té doby se počet i objem fondů kvalifikovaných investorů plynule zhruba ztrojnásobily,“ komentoval to Vřešťál.

Globální pandemie koronaviru znamenala nárůst investic v běžných podílových fondech. Podle Manycha lze tento trend pozorovat i u fondů kvalifikovaných investorů, i když některé příčiny už tu byly. „V ekonomice pořád byla dostatečná likvidita. Dále řada investorů začala více přemýšlet, jaké zhodnocení a v jakém horizontu si od své investice slibují. Ještě před růstem úrokových sazeb banky vykazovaly enormní nárůsty vkladů a v době covidu se to nezastavovalo. Rostla likvidita na spořicích i běžných účtech v podstatě s nulovými sazbami. Byla jen otázka času, než se část těchto peněz přesune i do fondů kvalifikovaných investorů,“ nastínil Manych.

Dalším faktorem podle něj bylo, že se ekonomika nakonec ani v pandemii zcela nezastavila. „Došlo samozřejmě k určitému přeskupení. A v době lockdownů se pracovalo na přípravě projektů, které bylo možné spustit s jejich ukončením,“ dodal Manych.

Aktuálně zájem o investice povzbuzuje rostoucí inflace. „Je to velká výzva, ale šance porazit inflaci stále existují. Například my ve Wood & Co. spravujeme jeden fond na kancelářské budovy, v němž máme zakomponovanou inflační doložku. Každý leden nám tam tak o inflaci stoupá nájem,“ poukázal Beneš.

„Máme desetiprocentní inflaci. Pokud chceme dosáhnout desetiprocentního výnosu, znamená to jít do poměrně vysokého rizika. Pokud chtějí investoři dosáhnout aspoň nuly, musí se s tím smířit,“ dodal obchodní ředitel Wood & Co.

Krátkodobý výkyv v podobě obrovské inflace podle něj však neznamená výraznější změnu v dlouhodobé strategii investičních fondů, neboť mají investiční horizont pět a více let. „Investoři jsou ale pod velkým tlakem. Bezrizikový státní dluhopis má výnos kolem čtyř procent, to je šest procentních bodů pod inflací. Cokoliv nad to znamená riziko,“ doplnil Beneš.

Tím vzniká další riziko, že investoři budou dávat peníze do rizikových produktů, kterým nerozumí, shodli se účastníci besedy.


Investiční akademie Ekonomu
Až do března budou v Ekonomu vycházet texty o investičních tématech, která vznikají ve spolupráci s generálním partnerem Wood & Co. a partnery Arete, ČMN, Colosseum, Natland, Redside, Reico a Upvest.

Související