Jak se opatření spojená s covid-19 dotkla vás osobně?

Já sama jsem si loni koronavirem prošla a nebyla to jen „chřipka”, takže pro opatření mám pochopení. Chybí mi sice častější setkávání s rodinou či cestování, ale na druhou stranu mě více zaměstnala práce, takže mi ten rok nakonec utekl docela rychle. A vzhledem k tomu, že se nám podařilo situaci zvládnout, nemám si v podstatě na co stěžovat.

A jak se dotkla firmy?

Jazykové školy a agentury zažívaly do minulého roku velký boom, to se s příchodem pandemie změnilo. Nás se krize naštěstí výrazně nedotkla, neboť jsme se dokázali situaci přizpůsobit. I proto jsme se udrželi jen těsně pod hranicí půlmiliardového obratu, na který jsme byli v posledních letech zvyklí − konkrétně na částce 470 milionů.

Co jste konkrétně museli řešit?

Opatření v souvislosti s pandemií jen urychlila již dříve nastavené procesy. Jednalo se především o rozvoj nových technologií a obrat ve strategii, kdy jsme od kurzů postupně přešli na klientelu z oblasti firem a začali se stále více orientovat na překlady. U nich jsme s ohledem na pandemii reagovali především na zvýšenou poptávku v segmentech e-commerce a zdravotnictví.

Takže nyní o podnikání přemýšlíte jinak? Našli jste nový směr, kudy chcete jít?

Ačkoliv se může zdát, že koronavirus s sebou přinesl významné změny plánů, pro nás to neplatí. Vždy jsme investovali do nových technologií, bezpečnostních auditů a certifikátů. A právě oblast bezpečnosti dat je ta, ve které vidíme potenciál. Řada agentur využívá on-line překladové nástroje a jejich poskytovateli dávají celosvětovou licenci k použití, ukládání a publikování obsahu. To nemusí být v souladu s GDPR, ani se zájmy klientů, kteří překlady zadávají. Proto je bezpečnost dat jedním ze stavebních pilířů naší dominance nad konkurencí a zároveň oblastí, kterou je třeba nepřetržitě rozvíjet.

Jak změnu a přechod na práci na dálku zvládli vaši zaměstnanci?

Ti jsou již z podstaty své pracovní náplně zvyklí na tuto formu práce a mají k tomu přizpůsobené i vybavení. Na nás bylo poskytnout podpůrné technické zázemí a pro zaměstnance v kanceláři zajistit ochranné pomůcky a pravidelné testování.

Jak mění vaši práci nové technologie? V čem ji ulehčují?

Technologie nám pomohly zcela zásadně především v oblasti výuky a tlumočení, které přešly do on-line prostředí. U překladů jsme pak od loňského března zaznamenali nárůst využívání CAT (Computer Aided Translation) nástrojů, které u nás nyní nacházejí využití nejčastěji u technických či právních překladů s odbornou terminologií. Díky technologiím se celý proces znatelně urychlil, stále je však role překladatelů nezastupitelná, a to především v případě uměleckých textů či správné lokalizace softwarových produktů.

Pořádáte nyní firemní výuku? Mají o ni zaměstnanci zájem, nebo řeší jiné věci?

Ano, došlo k hladkého přesunu do on-line podoby a potvrdilo se, že má on-line vzdělávání své přednosti, nejen co se týče flexibility. Nejrůznější internetové platformy poskytují velmi kvalitní zázemí pro tento druh výuky. Zvyšuje se personifikace kurzů a individuální přístup ke studentům. Dokonce se nám tak stalo, že během léta mnozí studenti raději zůstali u on-line formy.

Čekala bych, že firemní jazykové kurzy budou jedny z benefitů, které zaměstnavatelé utlumí kvůli optimalizaci nákladů.

Na rozdíl od veřejnostních kurzů k poklesu poptávky v podstatě nedošlo. Firmy si uvědomují, že jazyková vybavenost zaměstnanců se jim vyplatí. A zaměstnanci příspěvek na jazykové kurzy stabilně zařazují mezi nejoblíbenější benefity a berou ho jako vítaný bonus k osobnímu rozvoji.

Jak jste situaci zvládli v zahraničí?

Posilování pozice na zahraničních trzích se ukázalo jako dobré rozhodnutí. Z velké části jsme právě díky zahraničním zakázkám drželi krok. Úspěchy jsme zaznamenali primárně na americkém trhu a rovněž v Polsku a Lotyšsku, které patří dlouhodobě k našim rostoucím trhům.

Související