Nejlepší prostředí pro podnikání vytváří města Cheb, Plzeň a Litoměřice − to jsou vítězové v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji. Vyplynulo ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Šetření, jehož partnerem je týdeník Ekonom, již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.

Na Karlovarsku exceluje Cheb

„Snažíme se, aby se město dále rozvíjelo, máme velice dobrou a funkční průmyslovou zónu a připravujeme strategicko-průmyslovou zónu, která má rozlohu 120 hektarů a je zařazena mezi strategické průmyslové zóny České republiky,“ ...
„Snažíme se, aby se město dále rozvíjelo, máme velice dobrou a funkční průmyslovou zónu a připravujeme strategicko-průmyslovou zónu, která má rozlohu 120 hektarů a je zařazena mezi strategické průmyslové zóny České republiky,“ ...
Foto: Vojtěch Resler

Podnikatelské prostředí je v rámci Karlovarského kraje nejvýhodnější v Chebu. Druhé místo v kraji obsadila města Sokolov a Karlovy Vary.

Vítězný Cheb má v rámci kraje nadprůměrný podíl firem. Dobrá dopravní dostupnost je pak podporována blízkostí evropské dálniční sítě jen kousek za hranicemi s Německem. Ve srovnání s ostatními městy v kraji má nejnižší nezaměstnanost, a to i tu dlouhodobou. V Chebu také výrazně přibývá obyvatel. Pokud jde o přístup radnice, ta má nejvyšší podíl investičních dotací na celkových příjmech, stejně jako vysoký podíl výdajů na vzdělávání.

Jako druhý v kraji se umístil Sokolov, který podnikatele láká nejlevnějšími cenami stavebních pozemků. I to je důvod, proč zaznamenává výrazný nárůst počtu ekonomických subjektů. Své umístění si ale zasloužil především přístupem veřejné správy − radnice vykazuje nejnižší náklady na dluhovou službu a velmi vysokou likviditu, což svědčí o jejím dobrém hospodaření. Prioritou je komunikace a spolupráce města s podnikateli.

Litoměřice pomáhají občanům s nedostatkem vody. Zavedly dotační program pro pořízení zásobníků vody.

Třetí Karlovy Vary mají zase nejvyšší podíl malých a středních firem, stejně jako studentů a učňů v odborném vzdělávání. V krajském městě se rozvíjí bytová výstavba, město dává dostatečné prostředky na veřejnou dopravu. V rámci kraje má město rovněž vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích radnice.

Bezkonkurenční Plzeň

„Plzeň je přirozeným centrem podnika­telského života v kraji,“ říká Vlastimil Gola, radní pro smart city a podporu podnikání města Plzně.
„Plzeň je přirozeným centrem podnika­telského života v kraji,“ říká Vlastimil Gola, radní pro smart city a podporu podnikání města Plzně.
Foto: Vojtěch Resler

V Plzeňském kraji potvrdilo své loňské vítězství město Plzeň, za ním se umístily Rokycany a Přeštice. Krajské město v rámci regionu jednoznačně dominuje. V Plzni je nejvyšší podíl firem, a to i těch malých a středních, a velmi vysoký podíl podnikatelů. Plzeň má také nejvyšší podíl studentů a učňů v odborném vzdělávání, výrazně přibývá obyvatel i dokončených bytů a rodinných domů. Město těží rovněž ze skvělé dopravní dostupnosti. Radnice věnuje při srovnání s ostatními městy v regionu vysoce nadprůměrný podíl výdajů na sociální péči, kulturu a vůbec nejvyšší podíl na veřejnou dopravu. Západočeská metropole se rovněž aktivně podílí na aktivitách rozvojové agentury CzechInvest.

Ve stříbrných Rokycanech si lidé přijdou na nadprůměrné platy. Jejich konkurenceschopnost z hlediska podnikatelského prostředí zvyšuje přímé napojení na dálniční síť. Především se ale město blýsklo v části výzkumu, který se věnuje přístupu veřejné správy. Rokycanská radnice se může pochlubit v kraji vůbec nejlepšími výsledky v kritériích likvidita a podíl výdajů na dluhovou službu a nejlepšího výsledku dosáhly Rokycany i v hodnocení webových stránek. Bronzové Přeštice zaznamenávají vysoký nárůst počtu ekonomických subjektů, které lákají nejnižší ceny stavebních pozemků. V rámci Plzeňského kraje mají v Přešticích jednu z nejnižších úrovní nezaměstnanosti. Pokud jde o přístup radnice, věnuje vysoce nadprůměrný podíl výdajů na rozvoj bydlení, aktivně se podílí na podpoře začínajících a drobných podnikatelů, má v regionu také stanovenu nejnižší daň z nemovitosti.

Na Ústecku vedou Litoměřice

„Byli jsme jedno z prvních měst v rámci republiky, ne-li vůbec první, které finančně pomohlo například osobám samostatně výdělečně činným v době koronaviru,“ říká starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.
„Byli jsme jedno z prvních měst v rámci republiky, ne-li vůbec první, které finančně pomohlo například osobám samostatně výdělečně činným v době koronaviru,“ říká starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.
Foto: Vojtěch Resler

Litoměřice jsou nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Ústeckém kraji, druhou příčku obsadily Lovosice, třetí Roudnice nad Labem.

Ve vítězných Litoměřicích je v rámci Ústeckého kraje nadprůměrný podíl firem, stejně jako studentů a učňů v odborném vzdělávání. Nezaměstnanost, i ta dlouhodobá, se drží na nízké úrovni. Nadprůměrný podíl financí věnují Litoměřice na kulturu a sport, kde má město vytvořené do­tační programy. Radnice se také intenzivně zabývá problematikou sucha, pro občany zavedla dotační program pro zřízení nadzemních i podzemních zásobníků pro dešťovou vodu.

Stříbrné Lovosice těží z nadprůměrného podílu malých a středních firem, výborné dopravní dostupnosti, výrazně narůstajícího počtu obyvatel a s tím spojené rozvíjející se bytové výstavby. V rámci kraje zaznamenávají Lovosice jednu z nejlepších hodnot v podílu investičních dotací na celkových příjmech radnice, v regionu vůbec nejlépe dopadly v testu elektronické komunikace. Ten prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje kvalitu a rychlost odpovědí.

Třetí Roudnice nad Labem má nadprůměrný podíl ekonomických subjektů a v regionu nejnižší nezaměstnanost. Radnice se může pochlubit nejnižším podílem výdajů na dluhovou službu, výdaje na sociální péči jsou nadprůměrné. Město každoročně vyhlašuje anketu, v níž oceňuje a zviditelňuje nejlepší podnikatele uplynulého roku.

Související