S Pavlem Skřivánkem, zakladatelem a majitelem největší jazykové agentury ve střední a východní Evropě, o vlivu pandemie, plánech do budoucna i o tom, proč je pro jazykovou agenturu stěžejní bezpečnost.

Jak se vaší firmy dotkla koronakrize?

V souvislosti se zpomalením ekonomiky obecně dochází i ke zpomalení překladatelského odvětví. Krátkodobý úpadek se projevil také u nás, ale postupně se začínáme vracet na čísla, na která jsme zvyklí. Věřím, že přečkáme i toto nejisté období a vyplatí se nám všechny investice do zaměstnanců a do systémů, které jsme provedli v předchozích letech.

Změnil se nějak typ zakázek, jež si v současné době firmy objednávají?

Jednoznačně došlo k urychlení přesunu do on-line prostředí. Nové technologie naštěstí umožňují konsekutivní i simultánní tlumočení na dálku bez ohledu na velikost skupiny. U jazykové výuky se nám vedle on-line vzdělávání osvědčil také formát výuky po telefonu. U překladů jsme pak od března zaznamenali velký nárůst překladů pomocí CAT nástrojů, tedy překladů podporovaných počítačem.

Je z vašeho pohledu pro firmu současná situace srovnatelná s krizí, která se odehrála zhruba před 10 lety?

Krize v roce 2008 se následně projevila na poklesu tržeb, kdy nám zákazníci hromadně rušili především jazykové kurzy. Letošní krize byla primárně o schopnosti umět se rychle přizpůsobit a začít plně fungovat on-line. Myslím si, že je ještě brzy na to je srovnávat a považovat koronakrizi za ukončenou. O první vlně nicméně můžeme potvrdit, že jsme ji bez větších obtíží ustáli.

Myslíte si, že přechod do on-line prostoru nějak pozitivně ovlivní další vývoj vašeho oboru?

On-line prostor s sebou přináší široké spektrum nástrojů, které můžeme v naší branži využívat. Ve firmě pracujeme s několika CAT nástroji, které u nás již nyní nacházejí využití zhruba v polovině případů, nejčastěji u technických překladů nebo u překladu rozsáhlé dokumentace. Překladatelství se obecně blíží k bodu zlomu, kdy technologie budou nejen otázkou efektivity, ale absolutní nutností.

Jaké má jazyková agentura Skřivánek plány do budoucna?

Primárně bychom si chtěli udržet naši pozici nejen na evropském, ale i americkém trhu, na kterém nebylo snadné se uchytit. Nedávno nám ale vyšly větší zakázky, a tak věřím, že se nám otevřou i další cesty k posílení naší pozice. Do budoucna pak bude velkým tématem zejména bezpečnost.

Proč zrovna bezpečnost hraje u jazykové agentury takovou roli?

Jedná se především o zabezpečení překladů, které jsou pro nás nejdůležitějším segmentem. Většina překladatelských agentur má k dispozici velké množství citlivých údajů. Některé z nich ale používají v rámci zjednodušení překladové stroje s otevřeným zdrojovým kódem, jako je Google Translate, čímž systému poskytují celosvětovou licenci k použití, ukládání a publikování obsahu. Důvodem je, že vývoj vlastních kvalitních nástrojů je velmi nákladný a zdlouhavý. Stejně jako následné zabezpečení údajů na cloudových úložištích. Vše se musí neustále aktualizovat a ověřovat bezpečnostními audity. A právě to je cesta, kterou dlouhodobě razíme.

Zvažujete i akvizice některých konkurenčních jazykových agentur?

Dlouhodobě o akvizici přemýšlíme a jsme na to připraveni, ale také v tomto případě se jedná o strategické rozhodnutí, v němž hraje velký vliv celková ekonomická situace. Zatím ještě vyčkáváme.

Související