Ti, kdo nestihli výstavu Jiřího Trnky V zahradách imaginace, tak mohou učinit až do 26. 6. 2020. Od 12. července se můžete v GASK těšit na novou tvorbu našeho předního malíře Stanislava Diviše a na výstavu obrazů Vojtěcha Horálka.

Stanislav Diviš je nepřehlédnutelná postava českého současného umění, byl iniciátorem řady generačních výstav v neortodoxních prostorách pod názvem Konfrontace a spoluzakladatelem proslulé skupiny Tvrdohlaví. Působil jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Pro výstavu v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře zvolil autor soubor sestavený z několika cyklů. Titul celé výstavě dal jeden z nich − Květy z ráje. Je inspirován zářivými vitrážemi oken francouzských gotických katedrál. Při vší racionální tvarové přesnosti se jeví řád Divišových obrazů spíše než chladně matematizovaný jako niterně prožívaný. Stanislav Diviš velmi koncepčně pracuje s prastarým médiem malby a přes nepřehlédnutelnou přítomnost přesně definované úvahy ve své tvorbě je stále otevřen vší mnohotvarosti živoucího světa.

Prezentace tvorby mladého umělce Vojtěcha Horálka
Prezentace tvorby mladého umělce Vojtěcha Horálka
Foto: GASK

Další letní výstavou v GASK je prezentace tvorby mladého umělce Vojtěcha Horálka, který svou výstavu nazval Velké koupání. Název Velké koupání neodkazuje k stejnojmennému obrazu Paula Cézanna, ale spíše k oblíbené volnočasové aktivitě 80. let 20. století jako symbolu moderního životního stylu, spojeného s kultem vysportovaného těla, zároveň však s povrchností, pomíjivostí a skrytou soutěživostí i s voyerstvím.

Neobvyklý autorský rukopis, kombinující bravurní malbu, koláže z recyklovaných materiálů a šité fragmenty, podporuje autentické až tajemné vyznění obrazů, objektů a reliéfů odrážejících realitu s jemným humorem, nadsázkou, prvky fantaskna i svébytnou imaginativností.

Až do konce srpna jsou k vidění i další výstavy − skupinová výstava představitelů mladší a střední generace Artikl − Sedm let s uměním, dále výstava naší přední představitelky současné grafiky Jaroslavy Severové a výstava Srdce velkoměsta II, která vykresluje fenomén velkoměstského života v obrazech a grafikách. Letos zároveň GASK slaví výročí 10 let fungování v jezuitské koleji.

Související