V roce 2010, kdy jsme poprvé organizovali anketu Zákon roku, jsem jako hlavní téma vnímal odevzdanost společnosti. Řvala na mě skepse, že by podnikatelé mohli a chtěli něco na legislativě změnit, ukázat směr a jít příkladem místo skrytého "prolobbovávání" svých odstavečků ve sněmovně. Zákonem roku od té doby každý rok formulujeme důvody, proč tato skepse není namístě.

Tak jak se vyvíjí česká společnost, posunuje se i debata o roli podnikatelů v regulaci byznysu. Dnes už v podnikatelském mainstreamu nikdo nezpochybňuje vliv, který podnikatelé mají na fungování státu. Nikdo se už neušklíbá, když mluvíme o potřebě chránit právní stát, soukromí, vydávat předpisy po dosažení společenského konsenzu a vedené širší strategií. Tyhle a další kvality se postupně stávají sdílenými principy, o nichž není třeba diskutovat. A co víc − podnikatelské obci už nepřipadá absurdní si o ně říct a ukazovat, jak by se jich mělo dosáhnout.

Nejde ale jen o zákony, vedle státní regulace je znakem dobře fungující moderní společnosti i využití širokého vějíře nástrojů samoregulace. Jsou jimi dobrovolné iniciativy, technické nástroje, klíčové soudní výklady. V roce 2020 tak má téma angažovanosti podnikatelů při tvorbě zákonů jiný rozměr − méně moralizující a více existenční.

Související