V samém centru Prahy můžete nalézt i ostrov klidu, kde se tak trochu zastavil čas − ostrov Kampa, který se nachází v části Malá Strana. Tato čtvrť nabízí spoustu útulných kaváren a mnoho úzkých, křivolakých uliček, které jen vybízí k odpolední procházce. A hlavně se tu v některých částech můžete překvapivě schovat i před turistickým ruchem.

Daleká historie

První zmínka o osídlení Malé Strany je doložena už z 8. století. V dnešní Mostecké ulici byly nalezeny zbytky dřevěného zpevnění, nejspíš se jednalo o část, která náležela k dřevěnému mostu. V dalších stoletích se Malá Strana dále rozšiřovala výstavbou kostelů i okolních domů. V roce 1541 čtvrť postihl rozsáhlý požár, který zničil téměř polovinu místních domů.

Významným obdobím v historii a dobou rozkvětu byla vláda Rudolfa II., kdy se město stalo cílem dvorské šlechty a její návštěvy přinesly i velkou proměnu místních budov. Hlavní zásluhu na podobě nových staveb měli italští architekti, z této doby například pochází kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského.

Kultura na každém kroku

Malá Strana s ostrovem Kampa je plná památek a kultury. Celou oblast lemuje tok Vltavy a umělý kanál Čertovka, který původně sloužil jako náhon pro zdejší mlýny. Asi nejznámější jsou ty Sovovy, dnes jsou sídlem Musea Kampa, ve kterém můžete navštívit výstavu děl významných umělců, například Františka Kupky nebo Otto Gutfreunda, pořádají se zde také zajímavé krátkodobé výstavy. V parku vedle muzea nemůžete přehlédnout další zajímavé dílo − Mimina od Davida Černého, jedná se o bronzové sourozence soch, které lezou i po žižkovském vysílači.

První zmínka o osídlení Malé Strany je doložena už z 8. století.
První zmínka o osídlení Malé Strany je doložena už z 8. století.
Foto: archiv

K návštěvě přímo vybízí další skvost Kampy − Werichova vila. Okouzlí vás svou jedinečnou prvorepublikovou atmosférou, výbornými zákusky či snídaněmi a naleznete zde i expozici o životě a díle Jana Wericha. Další část prostoru je věnována básníkovi Vladimíru Holanovi, který ve vile také žil. Vila nabízí i multifunkční kulturní prostor, využívaný k setkávání, zábavě a vzdělávání. Od vily se projděte dál směrem ke Karlovu mostu.

Na webu Prague.eu lze najít tipy na procházky po nevšedních zákoutích hlavního města. Součástí jsou i praktické mapky.

Romantickou atmosféru celé části umocňuje nedaleká Lennonova zeď, která je symbolem lásky a míru. Už v 60. letech se na zdi objevovaly protestní nápisy a vzkazy, v 70. letech si vysloužila přezdívku Zeď nářků a v roce 1980, po smrti Johna Lennona, se zde objevil jeho symbolický náhrobek. Od té doby byla zeď místem, kde lidé vyjadřovali nespokojenost s dosavadním režimem, ale i místem, na kterém si připomínali život a dílo slavného hudebníka a aktivisty. Nyní je zeď k výročí 30 let od sametové revoluce rekonstruována, objevují se na ní nové malby i místa, kam mohou návštěvníci vepsat svá přání a touhy.

Nedaleko odtud leží raně barokní kostel Panny Marie Vítězné, který je domovem Pražského Jezulátka. Tato soška láká do Prahy poutníky a prosebníky ze všech koutů světa. Jezulátku jsou přisuzována mnohá uzdravení a zázraky, například i záchrana Prahy při obležení švédskými vojsky během třicetileté války.

Procházka malostranskou zelení

Jen málokdo si při procházce Malou Stranou uvědomí, kolik se zde nachází parků a zahrad. Zdejší zeleň tvoří ideální odpočinkové zóny na dohled od nejvytíženějších turistických tras. Postupným vývojem od 17. století na jižním svahu hradčanského návrší vznikla kaskádovitá kompozice s přírodní architekturou − Palácové zahrady pod Pražským hradem, do kterých patří zahrady Ledeburská, Malá a Velká Pálffyovská, Kolovratská a Malá Fürstenberská.

Valdštejnská zahrada, která vznikla souběžně se stavbou Valdštejnského paláce, navazuje na antickou koncepci. Zrak návštěvníků při příchodu ihned spočine na stavbě s monumentální arkádou o třech obloucích.
Valdštejnská zahrada, která vznikla souběžně se stavbou Valdštejnského paláce, navazuje na antickou koncepci. Zrak návštěvníků při příchodu ihned spočine na stavbě s monumentální arkádou o třech obloucích.
Foto: archiv

Při procházce se zde budete doslova proplétat mezi fontánami, loggiemi, altány, gloriety a ztrácet se v průchodech, schodištích a tajemných zákoutích. Atmosféra zahrad je navíc umocněná nádherným výhledem na Prahu. Další výraznou zelenou plochou je Valdštejnská zahrada, která vznikla souběžně se stavbou Valdštejnského paláce. Zahrada na­vazuje na antickou koncepci, zrak návštěvníků při příchodu ihned spočine na stavbě s monumentální arkádou o třech obloucích. Vznešenou atmosféru doplňují volně se pohybující pávi.

Místopis další zahrady − Vojanových sadů − sahá až do středověku. Její skladbu tvoří anglický park, ovocný sad a zahrada kláštera se zvýšenou terasou a balustrádou. Nepřehlédnutelnými prvky jsou tři barokní kaple a nástěnné sluneční hodiny se vzácnou freskovou výzdobou ze 17. století. Návštěvníky zde ale nejvíce přitahuje klidná až snová atmosféra, dokreslená na jaře a v létě bzukotem včel vylétajících z vyřezávaných úlů. Nechte se unést, zapomeňte na čas a jen tak se proplétejte Malou Stranou a okolím, s jistotou vždy objevíte nové zákoutí.

Související