Důchodkyni z Loun na jaře zazvonil telefon. Příliš zmatenému rozhovoru nerozuměla, ale brzo získala dojem, že mluví se svým dodavatelem elektřiny. Pak se dva týdny nedělo nic, až přišel dopis s informacemi o změně dodavatele energií, a pokud chce od nové smlouvy odstoupit, tak to bude za šest tisíc. Když se ozvala firmě, že nic neodsouhlasila, přehráli jí záznam rozhovoru, kde říká v jednom okamžiku "ano", což stačilo k uzavření smlouvy. Po radách od Energetického regulačního úřadu a České obchodní inspekce odmítla zaplatit a tento příběh skončil dobře: nakonec po urgencích přišel dopis, že firma pokutu milosrdně odpouští. Mnoho seniorů však raději zaplatí.

Týdeník Ekonom jméno penzistky i společnosti zná, šlo o typický příklad toho, jak takzvaní šmejdi − neboli obchodníci zneužívající důvěru lidí − nyní úřadují v energetice. Ale brzo by měli mít utrum. Slušní prodejci je chtějí vytlačit samoregulací, ministerstva novelami zákonů.

Na Divokém západě

Zatím poslední iniciativou je dohoda 14 dodavatelů energií o tom, jak se má slušně obchodovat. Dokument s názvem Deklarace účastníků trhu s elektřinou a s plynem na ochranu spotřebitelů sice koncem května podepsalo jen zmíněných 14 dodavatelů asi z osmdesátky, ale jsou to ti největší, kteří dohromady pokrývají 80 procent trhu. Pod dohledem ministerstva průmyslu a obchodu, České obchodní inspekce a Energetického regulačního úřadu se upsaly firmy jako ČEZ Prodej, E.ON Energie či innogy Energie. Slíbily transparentní komunikaci se zákazníkem, jednoznačné a férové podmínky smluvního vztahu a kontrolu a regulaci fungování zprostředkovatelů prodeje energií. Zákazník by měl u těchto dodavatelů získat jistotu, že to, co se od nich při uzavírání smlouvy dozví, bude platit i po dobu smluvního vztahu. Zjednodušit by se měl také proces odstoupení od smlouvy.

Rychlé a zmatené "ano" lidé říkají do telefonu na mnoho nabídek, aniž by tušili, že tím uzavírají smlouvu.

"Doba, kdy se energetický trh kvůli některým jedincům i firmám podobá více Divokému západu než prostředí vyspělého evropského státu, musí skončit. Odstranění manipulace a agresivního nátlaku při kontaktu s často bezbranným zákazníkem je cíl, kterým se chceme na ministerstvu zabývat," uvedl při podpisu ministr průmyslu Karel Havlíček.

Že je situace na "Divokém západě" opravdu vážná, ukazuje samotná deklarace − největší hráči jsou už tak vyděšení řáděním podvodníků v energetice, že se od pokoutních přeprodejců chtějí oddělit právě společnými pravidly.

Deklarace ale v žádném případě sama o sobě nekalým praktikám na trhu nezabrání. Zatímco ještě v roce 2015 řešil Energetický regulační úřad sedm tisíc podání spotřebitelů, o rok později už jich bylo téměř 10 tisíc a v roce 2017 počet podání narostl téměř na 12 tisíc, minulý rok byl počet podobný.

Souhlas si stačí "myslet"

Úřad už také sahá na své poměry k vysokým pokutám. Na jaře za nekalé obchodní praktiky udělil firmě Stabil Energy dosud nejvyšší sankci ve výši čtyř milionů korun.

"V jediném správním řízení bylo této společnosti prokázáno 1179 přestupků, ať už proti zákonu o ochraně spotřebitele, nebo energetickému zákonu. Pochybení se přitom dopouštěla opakovaně. Okolnostem a četnosti pochybení odpovídá i výše pokuty," vysvětlil radní energetického úřadu Jan Pokorný.

A šlo často o podobné triky jako v případě s důchodkyní zmíněném v úvodu.

Součástí spisu jsou přepisy částí telefonických hovorů, které dokreslují okolnosti, za kterých prodej probíhal. Mnohé spotřebitele nezachránila ani opatrnost. Vyptávali se na veškeré souvislosti včetně toho, zda je souhlas se zasláním písemných podkladů k něčemu nezavazuje. Jednoznačné odpovědi se nedočkali, zato následoval účelově položený dotaz telefonisty: "Souhlasíte takhle s distančně uzavřenou smlouvou za těchto podmínek?" Stačilo, když spotřebitel odvětil: "Já myslím, že jo."

Dárek zdarma skutečně zdarma

Stát, který nechal tyto praktiky na energetickém trhu rozbujet, se nyní snaží situaci dostat pod kontrolu. Jednu velkou změnu připravuje ministerstvo průmyslu, a to prostřednictvím novely zákona o ochraně spotřebitele.

Především by se mělo snáze odstupovat od smlouvy. Zákon omezí maximální délku trvání smlouvy na dobu určitou na 36 měsíců. Aktuálně není tato doba omezena vůbec. Po uplynutí 36 měsíců bude nově automaticky považována za smlouvu na dobu neurčitou. Zákazník dále dostane možnost vypovědět smlouvu na dobu určitou s automatickým prodloužením kdykoli do 15. dne před uplynutím sjednané doby. To by mělo zabránit stávající praxi, kdy už dlouho před koncem smluvní doby není možné od dodávky energie odstoupit.

Další novinkou je zákaz sankcí při ukončení smluv v ochranné lhůtě.

To je podstatné, když po spotřebitelích prodejci vymáhají zaplacení "dárků zdarma", které při podpisu smlouvy obdrželi. Často to jsou třeba LED žárovky. A důležité je i bezodkladné písemné vyhotovení smlouvy a právo na poskytnutí její kopie odběrateli.

Novelu už projednala Legislativní rada vlády. Vrátila ji ovšem ministerstvu k dopracování. Mimo jiné proto, že se ochrana spotřebitele musí uvést do souladu s novelou občanského zákoníku, která je nyní také v legislativním procesu. Zákon by mohl platit od příštího roku.

Bez podpisu to už nepůjde

A právě změny občanského zákoníku jsou další úpravou, která se sice bude týkat jen několika paragrafů, ale může přinést velkou ochranu před nepoctivými obchodníky.

Ministerstvo spravedlnosti například navrhuje zrušit uzavírání smluv po telefonu.

Rychlé a zmatené "ano" totiž lidé říkají do telefonu na mnoho nabídek, aniž by tušili, že tím uzavírají smlouvu, ze které se půjde už jen těžko vykroutit.

Zvláštní ustanovení pro uzavírání smluv po telefonu přinesl nový občanský zákoník v roce 2012. Tehdy to bylo prezentováno jako liberální opatření, které sedí k technologicky vyspělému 21. století. V paragrafu 1825 se jen praví, že "podnikatel sdělí spotřebiteli na začátku hovoru základní údaje o sobě a účel hovoru" a pak už se mohou dohodnout, na čem chtějí.

Jenže zákoník zjevně předběhl realitu a zapomněl na podvodníky. A samo ministerstvo spravedlnosti v důvodové zprávě říká, že na novinku nejvíce doplácejí důvěřiví senioři, kteří celý život prožili s vědomím, že platí až to, co se podepíše. "Navrhované ustanovení sleduje zlepšení postavení spotřebitelů u tohoto druhu kontraktace, při kterém často dochází ke zneužití momentu překvapení spotřebitele," uvádí ministerstvo.

Změna by neznamenala, že by už nešlo smlouvu sjednat po telefonu. Nově by ale bylo nutné ji pak ještě podepsat či alespoň jinak písemně autorizovat, třeba prostřednictvím SMS. "Podnikatel musí ústně učiněnou nabídku potvrdit v textové podobě. Následně je vyžadován souhlas spotřebitele − podpis či souhlas v textové podobě," navrhuje ministerstvo spravedlnosti.

Nejčastější nekalé praktiky při prodeji energií

Dárek "zdarma", který se po odstoupení od smlouvy promění v mnohatisícový výdaj.

Agresivní lákání do energetických aukcí, které nevedou ke slibovaným úsporám.

Zneužívání plných mocí bez časového omezení.

Telefonický prodej se záměrně manipulativním průběhem.

Pokuta až pět milionů

Obě dvě normy by po schválení měly výrazně podpořit vytlačení nepoctivých obchodníků z trhu. V této chvíli se alespoň 14 dodavatelů, kteří pokrývají většinu trhu, dobrovolně dohodlo na pravidlech. Jejich porušení je přitom může stát miliony. "Česká obchodní inspekce po podepsání deklarace ze strany zprostředkovatele, který její podmínky ani poté nebude dodržovat, může takové jednání vyhodnotit v krajním případě jako nekalou obchodní praktiku a uložit sankci až do výše pěti milionů korun," varoval při podpisu deklarace ředitel obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

A odpovědnost za to, že takzvaní šmejdi ve velkém pronikli do energetiky, přiznává už i stát: "Je to bohužel tak, že se některé skupiny či jednotlivci snaží legislativu obcházet, a jak ukazují právě praktiky takzvaných šmejdů v energetice se seniory, nemají přitom téměř žádné skrupule. Úlohou státu, ale i jiných slušných organizací je pomoci situaci napravit," slibuje nápravu mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová.

Související