Všechny tyto schopnosti se dají pěstovat a kultivovat. Jedním z přirozených způsobů je právě trénink bojových umění. Jako bývalý vrcholový obchodník a později vedoucí obchodního týmu, který dnes působí jako instruktor reálné sebeobrany, jsem si nemohl nevšimnout, jak podobné jsou principy boje, které učím své studenty a studentky, a manažerské a obchodní strategie, které jsem využíval v byznysu. Nemám teď v žádném případě na mysli silový způsob prosazování svého řešení či pohledu na věc na něčí úkor, ale spíše postupy a přístup k věci jako takové.

Na prvním místě je vždy koncentrace a zvládání stresu. Pokud nedokážete ovládnout stres a svůj strach, nikdy nemůžete uspět, ať už v boji, nebo na obchodním jednání. Jednou z možných strategií je projít si opakovaně situací, ze které mám strach. Když je počet opakování dostatečný, strach se pomalu vytrácí a úměrně s tím se zvyšuje výkonnost. Problém je, že tenhle přístup je v praxi nepřijatelný - poslali byste na vyjednávání s klíčovým zákazníkem obchodníka, o kterém víte, že zatím neumí podat špičkový výkon, ale zato se potřebuje "otrkat"?

Naštěstí existují určité postupy, které se dají nacvičit i mimo ostrá jednání a které umožní každému efektivně fungovat v jakékoliv stresové situaci. Studenti dobrých učitelů bojových umění se je učí jako přípravu k boji, studenti těch nejlepších se je učí jako univerzální nástroje pro dobrý život. Pojďme se na některé z nich podívat.

DÝCHAT JAKO SAMURAJ

Jedním z nejefektivnějších nástrojů pro kontrolu sebe sama je dýchání. U ozbrojených složek existuje pojem "taktické dýchání", který odkazuje na nutnost mít sám sebe pod maximální kontrolou během ostré akce. Stejný postup můžete využít i vy, kdykoliv potřebujete.

Taktické dýchání je optimální algoritmus dechu, který snižuje srdeční frekvenci a omezuje uvolňování stresových hormonů do krve. Spočívá v rozdělení dechu na čtyři stejně dlouhé fáze (nádech - zadržení dechu - výdech - zadržení dechu), které trvají cca čtyři vteřiny. Optimální jsou čtyři či osm cyklů, což je dohromady jedna až dvě minuty. Pokud tolik času nemáte, vězte, že už pouhé dva tyto cykly velmi razantně snižují stres a umožňují podat skvělý výkon.

Obrovskou výhodou je, že dýchat takticky lze kdekoliv a bez toho, aby si toho kdokoliv všiml. Umožňuje vám to uklidnit se ve výtahu po cestě z garáže, na chodbě před zasedačkou, a dokonce i přímo uprostřed jednání.

CHODIT JAKO SAMURAJ

Dech samotný funguje především pro nás. Je důležitý pro odbourání stresových hormonů, které blokují optimální fungování našeho mozku. Neméně důležité jsou ale signály, které člověk pociťující stres či strach vysílá navenek. Poučka o tom, že úvodní minuty, či dokonce vteřiny jednání rozhodnou, jak se na nás bude druhá strana dívat, je známá a rozšířená.

Otázkou je, co s tím. Cestou může být naučit se zaujímat sebevědomé postavení přirozeně, bez toho, abyste se na to museli soustředit. Jak na to? Stáhněte ramena od uší a zatlačte je lehce dozadu. Pohled i vaši hlavu směrujte lehce nahoru. Ruce držte v otevřeném gestu, tedy nikoliv překříženě či dlaněmi dovnitř. Máte-li před jednáním, důležitou prezentací či čímkoliv jiným, co vám způsobuje stres, chvíli času, zavřete se někde v soukromí a pár minut se v uvedené póze procházejte, "jako kdyby vám to všechno patřilo". Dýchejte u toho tak, jak jsme se naučili výše. Brzy ucítíte, jak stres ustupuje a vy se ladíte na optimální výkon.

Proč to funguje? Je to jednoduché. Tělesná póza má tak jako dýchání vliv na vyplavování hormonů. Pokud zaujmete "depresivní" pozici, budete se tak i cítit. A opačně. Podívejte se na bojovníky, co dělají v posledních minutách předtím, než nastoupí např. k boxerskému utkání. Z jakého důvodu zvedají ruce po cestě k ringu? Ano, to je jejich "procházení, jako kdyby jim to patřilo".

MYSLET JAKO SAMURAJ

Dýchání ani tělesný postoj nepomůže, pokud nemáte optimálně nastavenou hlavu. My si teď ukážeme, jak to dělá bojovník. I ten totiž musí "myslet pozitivně". Uvozovky jsem použil proto, že o pozitivním myšlení toho bylo řečeno a napsáno spousta a dnes jde více než o cokoliv jiného o "buzzword" bez obsahu. Fráze "musíme myslet pozitivně" slouží spíše k zatemnění než objasnění této záležitosti.

Můžete na sebe každé ráno křičet do zrcadla, že jste nejlepší na planetě, ale k úspěšnému dokončení úkolu vám to nijak nepomůže. Podobný přístup naopak vede k přeceňování sil a v situaci samotné vám může zabraňovat vidět situaci reálně a přizpůsobit jí váš postup.

Myslet pozitivně znamená nechat mozek soustředit se na výsledek a hledat cesty, jak k němu dojít. Lidský mozek je automat na odpovědi. Dejte mu otázku a on bude hledat odpověď. Klíčem proto je pokládat ty správné otázky, které vás "mimochodem" zavedou tam, kam potřebujete. Příkladem takové vhodně zvolené otázky může být: "Povýší mě, až ten kontrakt uzavřu?" Cíl (uzavření kontraktu) je obsažený v otázce a mozek je nastavený hledat k němu cestu. Pokud byste se snažili mozku rozkazovat (uzavři ten kontrakt!), je pravděpodobné, že by to při naražení na překážky vedlo spíše k paralýze a neschopnosti optimálně rozhodovat.

JEDNAT JAKO SAMURAJ

Fyzický boj je stejně jako byznys především o strategickém myšlení. Strategie není jen plánování - strategie znamená získat co nejvíce výhod a udělat co nejméně chyb. Své studenty a studentky učím jednoduchý postup pěti klíčových prvků strategického myšlení: pozorování situace, orientace v situaci, určení si směru dalšího postupu (vytvoření plánu), exekuce plánu a jeho zhodnocení. Zapamatovat si je můžete podle zkratky POSEZ.

POSEZ je postup. To znamená, že jednotlivé kroky a jejich pořadí jsou přesně dané, kroky nelze přeskakovat či začít uprostřed. Jen tak bude zajištěno, že budete postupovat strategicky, a nikoliv chaoticky.

Prvním bodem je pozorování situace. Uvědomte si, co se děje, získejte potřebné informace - ne více, než abyste se v dané situaci mohli zorientovat. To je ostatně váš další krok. Připomeňte si, proč v situaci jste a co je vaším cílem. Třetím krokem je určení směru dalšího postupu. Zvažte, co vás k němu přiblíží a co od něj naopak oddálí. Vytvořte si jednoduchý plán (slovo jednoduchý je zde klíčové!). Plán proveďte: začněte jednat, nejlépe okamžitě.

Máte dobrý plán, nepodcenili jste přípravu, teď se můžete soustředit na akci. Nezapomeňte na poslední bod POSEZ - zhodnocení. Co fungovalo? Co nikoliv?

PROČ SE UČIT JAKO SAMURAJ

Zbývá otázka, proč k získání těchto a podobných nástrojů trénovat právě bojová umění. Hned na začátek je dobré poznamenat, že nutné to určitě není. Každý z těchto nástrojů, stejně jako další "bojové atributy" (například strategii, schopnost rychle analyzovat situaci, ale i třeba být fyzicky fit, nebát se postavit výzvě atd.) lze získat i jinde a jinak. Přesto je trénink určitých bojových umění, a to určitým způsobem, z mnoha důvodů optimální.

Tím největším je otestování reálné funkčnosti nástrojů ve skutečném prostředí. Můžete nacvičovat prezentaci v zasedačce, ale pořád víte, že je to jen školení, a když se to nepovede, nic se nestane. V modelových situacích, které pro své studenty a studentky dělám, se rozdíl mezi realitou a simulací do značné míry stírá. Útočník je doopravdy útočník, a pokud chcete, aby vás nechal být, musíte si s ním poradit. Fyzicky.

V neposlední řadě získáte tréninkem bojových umění či reálné sebeobrany dovednost, která není k zahození - ubránit sebe a své blízké před fyzickým útokem. Nástroje, které můžete použít v jakékoliv krizové životní situaci, jsou "vedlejším produktem" získávání jiné velmi důležité schopnosti. K zahození není ani zvýšení sebevědomí, které s dovedností ubránit se přichází - jednoduše budete vědět, jak si poradit se situací, kdy na vás někdo chce uplatnit fyzickou převahu. A nebude vás to děsit. To na školení prezentačních dovedností nezískáte...

Nejsem si jistý, zdali k těmto výsledkům povede trénink každého bojového umění. Jsem si ale jistý tím, že málokdo to v dnešní uspěchané době bude zkoušet. Nikdo nemá čas trénovat dlouhé roky a doufat, že jednoho dne získá atributy, o kterých je řeč. Navíc tradiční způsob výuky bojových umění s mistrem, který spíše rozkazuje, než vysvětluje, a kdy si spoustu věcí musíte objevit sami, není příliš efektivní.

Z tohoto důvodu je vhodné vybrat si některý moderní styl, ideálně z oblasti tzv. moderní sebeobrany, která kombinuje moderní výukové metody a vědecké poznatky s výukou bojových dovedností. Pokud k tomu přidáte vedení osvíceného instruktora, který studenty a studentky neučí jen schopnosti ubránit se, ale přímo a cíleně je vede i k získání nástrojů pro zvládání stresových situací v běžném životě, nemůžete udělat chybu.

www.moderni-sebeobrana.cz

Související