Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom vám doručíme až domů. Přečtěte si více o službě.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Pokud společnosti vznikne v souvislosti s vyplacením odměny zaměstnancům škoda, mohou se společníci/akcionáři vždy domáhat její náhrady od statutárního orgánu. Vyplývá to z nedávného rozsudku Nejvyššího soudu, kdy v soudem řešené situaci nový vlastník společnosti zabývající se bytovou výstavbou zjistil, že jednatel v minulosti významně povýšil svou podřízenou a přiznal jí štědré odměny včetně odprodeje jedné bytové jednotky za neobvykle nízkou cenu.

V obraně proti nároku na náhradu škody uplatněnému novým vlastníkem jednatel předložil soudu rozhodnutí valné hromady předešlého vlastníka společnosti schvalující tyto odměny.

Rozhodnutí valné hromady společnosti nemá ale v takové situaci žádný právní význam. Jednatel je povinen prokázat, že při tomto rozhodnutí jednal s péčí řádného hospodáře, tj. že neupřednostňoval zájmy své podřízené, resp. zájmy své. Pokud se mu to nepodaří, bude zjevně povinen společnosti škodu nahradit.

Statutární orgán společnosti tedy při vyplácení mimořádných odměn zaměstnancům nesmí opomenout svou povinnost jednat především v souladu se zájmy společnosti. I kdyby mu společníci k odměnám udíleli jakékoli instrukce, je za tuto oblast řízení vždy plně odpovědný samotný jednatel.

Související