Vyplývá to ze studie predikující vývoj světových náboženství amerického institutu Pew Research Center. Zatímco křesťanů přibude 35 procent, což odpovídá i celkovému světovému růstu populace, množství lidí vyznávajících Alláha vzroste o 73 procent.

Muslimské obyvatelstvo totiž ze srovnání s příslušníky ostatních světových náboženství vychází jako mladší a jeho míra porodnosti převyšuje průměr celkové populace.

Oproti roku 2010 se celosvětově sníží zastoupení bezvěrců. Celkový počet ateistů sice mírně vzroste, avšak menší rychlostí, než jakou poroste celosvětová populace.

Vlivem migrace se rovněž může proměnit náboženská situace v Evropě. Zatímco křesťanů bude ubývat, počet muslimů by se mohl více než zdvojnásobit, přičemž ve státech jako například Švédsko, Velká Británie, Německo nebo Belgie by mohl počet muslimů narůst nejvíce. A posílí i ateismus, lidí nevyznávajících žádného boha bude v Evropě v polovině století ve srovnání s rokem 2010 více o téměř pět procentních bodů.


null

Související