Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom vám doručíme až domů. Více zde.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Společníci, akcionáři, členové představenstva nebo dozorčích rad se tak mohou sejít třeba na Skypu, kdykoli je to potřeba a ať už se zrovna nacházejí kdekoli. Tuto možnost mají obecně všechny právnické osoby a lze ji využít při hlasování kteréhokoli kolektivního orgánu.

V případě akciových společností a společností s ručením omezeným zákon vyžaduje, aby při tomto způsobu hlasování bylo vždy možné jednoznačně ověřit totožnost hlasujícího. Pokud by totožnost hlasujícího byla sporná, není možné takto odevzdaný hlas brát v potaz. Nabízí se otázka, jak v praxi může takové ověření totožnosti vypadat, což zákon ani výkladová praxe zatím jasně neříká.

V případě menších orgánů, kde se všichni členové osobně znají, by mělo být možné spolehnout se na současný přenos obrazu a zvuku - zúčastnění se zkrátka poznají. Ani zde ale nejspíš nikdy nebude vhodné hlasovat pouze telefonicky nebo prostřednictvím SMS. Pokud půjde o schůzi většího počtu osob, bude zřejmě nutné se prokázat i jinak.

Odborná literatura doporučuje například současné zasílání hlasů prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem. To ale může být někdy zbytečně komplikované. Pro ověření totožnosti by například mohlo stačit, že se hlasující při videohovoru prokázal občanským průkazem a bylo to zaznamenáno do listiny přítomných. Zákon výslovně nepožaduje, aby byl o průběhu hlasování technickými prostředky pořizován záznam. Je-li to ale možné, lze to samozřejmě pouze doporučit.

Související