Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom Vám doručíme až domů. Více zde.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Své konkrétní plány zatím představilo prvních pěti krajů. Moravskoslezský, Zlínský i Karlovarský kraj chtějí přesměrovat směsný komunální odpad ze skládek k energetickému využití v nových spalovnách. Jihomoravský a Liberecký kraj uvažují ze stejného důvodu o rozšíření kapacity stávajících zařízení v Brně a Liberci.

Zatím jsou v Česku pouze tři zařízení na energetické využití odpadů, vedle dvou jmenovaných měst také v Praze. Další je právě teď ve výstavbě v Chotíkově u Plzně, v pokročilé fázi přípravy je ještě menší spalovna v Chebu.

Podíl spaloven na odpadovém trhu dnes není vysoký. Hraje se zde o osud téměř tří milionů tun směsného komunálního odpadu, který každým rokem vyprodukují české domácnosti, podnikatelé či veřejný sektor. Předloni v kotlích spaloven skončilo jen 20 procent z tohoto množství, zatímco 77 procent směřovalo na skládky.

S tím však bude brzy konec. Vláda schválila v květnu věcný záměr nového zákona o odpadech, podle kterého bude od roku 2024 platit zákaz ukládat směsný komunální odpad a další jinak využitelné odpady na skládky. Přednost má dostat materiálové a energetické využití.

Jenže aktivní je v tomto směru také Evropská komise. Ta se chystá přijít se závazným cílem recyklovat v roce 2030 (respektive materiálově využít) 65 až 70 procent komunálních odpadů. Města, kraje i soukromí investoři se tak vystavují riziku, že postaví drahé spalovny, které po pár letech provozu nebudou mít co vložit do kotle.

Související