Byl jsem mladičký ekonom, který se nedávno vrátil z vojny, a poctilo mne, že si mě vedení firmy vybralo, abych dotyčné oddělení převzal. Teprve mnohem později, když jsme v roce 1990 dostali personální složky, jsem se dočetl důvod. Funkci odmítli všichni interní i externí kandidáti, takže podle obchodního a ekonomického náměstka "v aktuální situaci neexistovala jiná možnost". 

Když se ptali, zda to vůbec půjde uvést do pořádku, požádal jsem o počítač. To tehdy byla drzost, počítače byly určené jen technikům. Náměstek si ale tak zoufal, že jsme počítač dostali. Byl to východoněmecký Robotron 1715 s japonským osmibitovým procesorem. Měl jsem z toho obrovskou radost. Záhy jsem ale zjistil, že má dosavadní popularita mezi spolupracovnicemi zcela zmizela a byla nahrazena zarputilým odporem. Všechny kolegyně byly starší než já, bylo jim přes čtyřicet let. Počítač z hloubi duše nenáviděly, přestože jim ušetřil spoustu rutinní práce a pomohl k prémiím. Byly to přitom dámy inteligentní, všechny se s počítačem naučily pracovat. Stejně ho ale nenáviděly.

Vzpomněl jsem si na tuto příhodu, když jsem psal o čtvrté průmyslové revoluci (viz článek "Roboti místo lidí" v Ekonomu 20/2015). Ta má obnášet chytré továrny, kompletní digitální propojení celého výrobního procesu: Díly a polotovary si budou samy určovat, kdy a jak mají být zpracovány. Stroje se samy přihlásí údržbářům, automatické sklady včas zašlou objednávky. Počítá se s metodami strojového vnímání, autokonfigurace, s počítačovým propojením strojů a dílů, a s maximálním využitím robotů. 

Všechno to vypadá velice pěkně. Jen to bude chtít lidi, kteří budou alespoň stejně chytří, jako ti roboti, a ještě k nim budou mít kladný citový vztah. A to nebude jednoduché. 

Dnes, ve věku 53 let, už totiž ty své někdejší kolegyně docela chápu. Vždyť chytrý telefon mi občas leze na nervy, v autě bych tuze rád vypnul tu pomůcku, co ustavičně radí, jak mám řadit, dokonce i nová myčka na nádobí se mi zdá nějaká přemoudřelá. 

A navíc se tuze obávám, že také novinařinu by už asi zvládl nějaký robot.

Související