Tato revoluční změna má přitom téměř rok a půl zpoždění - s jejím zavedením se původně počítalo už v souvislosti s novým občanským zákoníkem od začátku roku 2014.

Vedle rychlejších zápisů podnikatelům zjednoduší život i fakt, že novela, kterou by měl už ve druhé polovině března posvětit Senát, zápisy do obchodního rejstříku v některých případech zlevní i o více než polovinu. S tím, že všechno bude fungovat od začátku letošního května, počítá jak Notářská komora ČR, tak ministerstvo spravedlnosti.

"K tomuto datu směřuje naše úsilí a nastavení harmonogramu kroků tak, aby byla do této doby připravena aplikace a spuštěna i její zkušební verze, která umožní proškolení všech notářů," říká prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Podnikatelé se na novou možnost těší. "Možnost přímých zápisů do veřejného rejstříku vnímám jednoznačně pozitivně," říká Hana Továrková, členka představenstva Hospodářské komory ČR. Podnikatelé podle ní ocení snížení administrativy a všeobecné zjednodušení procesů spojených například se zápisem nových společností do obchodního rejstříku.

"V českém právním řádu jsou zápisy podnikatelů do veřejných rejstříků v zásadě administrativní činností, proto v ní není ingerence státní moci nikterak nutná. Od notářů jakožto soukromých subjektů lze očekávat větší flexibilitu a iniciativu a věřím, že klientům budou oproti rejstříkovým soudům výrazně více vycházet vstříc," dodává Továrková.

U notářů levněji než u soudu

Každý podnikatel si tak bude moci od začátku května vybrat, zda půjde kvůli zápisu do obchodního rejstříku k soudu jako dosud, nebo navštíví notáře. Ti nebudou moci odmítnout zápis provést.

Vyúčtují si za něj poplatek 300 korun. Další peníze pak vyberou pro stát. Prvozápis akciové společnosti vyjde u notáře na osm tisíc korun, u soudu jde o 12 tisíc korun. U společnosti s ručením omezeným pak půjde namísto šesti tisíc korun o 2700 korun.

"Změny pak nevyjdou u notářů na dva tisíce korun, ale na tisíc korun. Tento poplatek pak notář odvede rejstříkovému soudu," dodává Radim Neubauer. Právě notáři budou nejspíše zodpovědní i za další zpracování podkladů.

"To v současnosti řešíme s ministerstvem spravedlnosti. Předpokládá se, že notář písemnosti, které mu byly předloženy v listinné podobě a které se nezakládají do sbírky listin, převede do elektronické podoby a bez zbytečného odkladu je zašle příslušnému rejstříkovému soudu. To všechno jde pak na vrub notáře," popisuje Radim Neubauer.

Všechno na notářích

Nová pravidla, jejichž fungování se zdrželo jak kvůli legislativnímu, tak i technickému nedotažení, jsou dobře nastavena i podle podnikatelů. "V každém případě bude ale nutné důsledně dbát na odpovědnost za vadný zápis, případně za chyby v provedených zápisech," říká Hana Továrková.

Zápisy totiž mají podle ní velký význam jak pro společnost jako takovou, tak i pro právní jistotu třetích osob. "Je proto třeba důsledně dohlédnout na to, aby nedocházelo k zápisům bez opory v doložených podkladech nebo k jinak vadným zápisům do veřejného rejstříku. Domnívám se ale, že svěření této funkce právě notářům je obecně dobrou garancí toho, že k takovým přehmatům bude docházet jen zcela minimálně," dodává.

Od nových pravidel si mnohé slibují i samotní notáři. Ti díky nim mohou začít nabízet takzvanou one-stop-shop službu. Pro klienta totiž budou moci zajistit kompletně celou záležitost. "Notář osvědčí danou skutečnost notářským zápisem, provede přímý zápis do rejstříku a klient dostane z rejstříku už i výpis. Domníváme se, že tato možnost může být využívána i v oblastech, kde není notářský zápis vyžadován," dodává Neubauer.

Související