Stejně jako každý rok přichází s blížícím se začátkem dubna čas na srovnání daňových povinností. Pokud se vám o ně nestará zaměstnavatel a růžový formulář vyplňujete sami, můžete snadno narazit na nejasnosti.

I letošní rok totiž přináší řadu změn. Mimo jiné se připravte na to, že pokud jste si v minulosti zřídili datovou schránku anebo máte povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, letos máte poprvé povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

Naštěstí je tu týdeník Ekonom, který v aktuálním čísle přináší obsáhlý návod, jak vyplnit daňové přiznání. Jedna z autorek návodu, daňová konzultantka společnosti Mazars Anna Klímová, odpovídala v pondělí odpoledne v on-line rozhovoru na otázky čtenářů.

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Libuše Kalčíková
Dobrý den paní Klímová, chtěla bych vás poprosit o radu při stanovení základu daně u příjmu z pronájmu(dle §9). Koupili jsme s manželem menší byt a chtěli bychom ho pronajímat. Není nám ale moc jasné, jak stanovit příjmy a výdaje. Co přesně započítat do příjmů a co do výdajů. Chtěli bychom uplatňovat skutečné náklady, ne paušál. děkuji za odpověď na můj mail s pozdravem Libuše z Brna
Dobrý den, příjmem z pronájmu je nájemné obdržené v příslušném zdaňovacím období. Do výdajů lze zahrnout zejména odpisy bytu, náklady na opravy a údržbu, vybavení bytu nábytkem, zaplacenou daň z nemovitého majetku, pojištění bytu apod. Pokud máte byt ve společném jmění manželů, příjmy z pronájmu zdaní jen jeden z vás.
Anna Klímová
Koutna
Dobrý den, měla bych dotaz. Malý živnostníček za měsíce říjen 2014-prosinec 2014 vedl malý rodinný penzion. Zivnostníček nebyl od ledna do září 2014 veden ani na úřadu práce, ani nepracoval. Pouze si řádně platí zdravotní a sociální pojištění. Od října do prosince 2014 měl příjmy pouze z ubytování hostů a výdaje spojené s provozem (internet, elektrika atd). Penzion slouží pouze k ubytování, restaurace ani občerstvení se neprovozuje. Jde v tomto případě uplatnit paušál na výdaje a v jaké výši? Jaké přilohy přidat k danovému přiznání? čestné prohlášení, že nikdy nepracoval + výpisy ze zdrav.+sociálního pojištění? děkuji Koutná
Dobrý den, živnostník může uplatnit paušál ve výši 60% z příjmů. Daňové přiznání musí dodat na příslušný finanční úřad do 1. dubna 2015. Živnostník vyplní pouze Přílohu č. 1, která je součástí formuláře daňového přiznání. Ostatní přílohy bude přikládat podle toho, které nezdanitelné části, odčitatelné položky nebo slevy na dani bude uplatňovat. Dále je potřeba dodat na příslušnou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu přehledy o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti nejpozději do 4. května 2015.
Anna Klímová
Marie Javorská
Zaměstnanec má potvrzení o sražené srážkové dani ve výši 1 500 Kč z DPP, která činila 10 000 Kč. Tuto sraženou srážkovou daň v roce 2014 mohu zahrnout do přiznání a připočtu ji ke sražené záloze ze závislé činnosti a nebo se samostatně uvede tato daň ve výši 1 500 na ř. 87a daňového přiznání? Když jsem ji uvedla v daňovém přiznání zpracovávaném přes daňovou správu v ostatní příloze ve sloupci -sražená daň podle § 36 odst. 7, tak se mi nepřipočítala k zaplacené dani a z tohoto příjmu z dohody mi znovu vyskočilo, že mám dań platit. Kde dělám chybu? Děkuji
Dobrý den, sraženou daň ve výši 1 500 korun uveďte v 7. oddílu daňového přiznání – Placení daně na řádku 87a. Pokud používáte interaktivní formulář „Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně (EPO2)“ na webových stránkách Finanční správy (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces) ověřovali jsme to a fungovalo nám to správně.
Anna Klímová
Štěpán Zemek
Dobrý den. V roce 2014 jsem začal pobírat starobní důchod. Zaměstnanecký PP jsem ukončil ale nadále si přivydělávám jako OSVČ. V daňovém přiznání jsem nenašel kolonku, kam bych ten důchod vepsal. Na idnes se nějaká poradkyně zmínila, že tento důchod se do daňového přiznání neuvádí. Prosím o vysvětlení tohoto tématu. Děkuji Zemek
Dobrý den pane Zemku, za rok 2014 jsou zdanitelným příjmem pouze důchody nad 306 000 korun. Pokud výše Vašeho důchodu tuto částku v roce 2014 nepřekročila, důchod do daňového přiznání neuvádějte.
Anna Klímová
Alena Slunečková
Dobrý den paní Klímová, dovoluji si Vás zeptat, zda je nutné změnit situaci a podávat daňové přiznání v tomto případě: Začátkem února jsem u svého zaměstnavatele podepsala prohlášení pro roční zúčtování daně. Na konci února jsem obdržela od obecního zastupitelstva, do kterého jsem byla v 11/2014 zvolena Potrvzení o zdanitelných příjmech a funkčních požitků s částkou, kterou jsem dostala ve výši Kč 2.000,00 - při podepisování prohlášení u zaměstnavatele jsem si vůbec svoji novou funkci neuvědomila. Otázka - je v tomto případě nutné, abych od zaměstnavatele získala vše potřebné, zrušila podepsané prohlášení a podala si daňové přiznání sama? Předem Vám děkuji za odpověď. S přáním příjemného dne Alena Slunečková
Dobrý den paní Slunečková, jelikož jste měla souběh zaměstnání, nemůžete požádat o provedení ročního zúčtování a budete si muset sama podat daňové přiznání za rok 2014. Požádejte Vašeho zaměstnavatele o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2014 a příjmy od obou zaměstnavatelů uveďte do daňového přiznání. Pěkný den přeji, Anna Klímová.
Anna Klímová
Jan Novák
Dobrý den, měl bych dotaz, zda v daňovém přiznání musím dokládat výši podpory v nezaměstnanosti či jiný doklad, že jsem byl vedený na pracáku v roku 2014. Děkuji. S pozdravem, Novák
Dobrý den, Podpora v nezaměstnanosti je příjmem osvobozeným od daně z příjmů a do přiznání se neuvádí. Některé finanční úřady však vyžadují doložení Potvrzení o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, aby tak získaly potvrzení, že po tuto část roku poplatník skutečně neměl žádné zdanitelné příjmy.
Anna Klímová
Andrea Hoplíčková
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na dvě věci, které jsem dříve v daňovém přiznání neřešila. 1. kam se zapisuje školkovné - Patří to do 3. oddílu (Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem), řádek 53 (Další částky)? 2. Jsem zaměstnanec (pracuji ve školství) a za loňský rok mám ještě přivydělek na dohodu o provedení práce (27000 z toho zaplacená daň 4050 Kč). Kam se tento přivýdělek zapisuje? Děkuji za odpověď. Přeji hezký den. Andrea Hoplíčková
Dobrý den paní Hoplíčková, Ad1: Sleva za umístění dítěte, tzv. „školkovné“ se píše do řádku 69a v 5. oddílu daňového přiznání. Ad2: Příjem z dohody uvedete na řádek 31 spolu s příjmy ze zaměstnání. Sraženou daň uveďte v 7. oddílu daňového přiznání – Placení daně, na řádku 87a.
Anna Klímová
Alexander Valenta
Dobrý den, rád bych se zeptal, jakou část daňových odpisů bytu mohu uplatnit, pokud jsem v roce 2014 byt pronajímal pouze 9 měsíců - od dubna (byt mám v osobním vlastnictví a uplatňuji skutečné náklady včetně odpisu bytu). Mohu uplatnit celoroční odpis nebo jen poměrnou část? Pokud uplatním poměrnou část, promítne se to i do zůstatkové ceny bytu k 31.12.2014 - nebo se zůstatková cena bytu počítá jako by byly odpisy 12 měsíců? Díky za odpověď.
Dobrý den, pokud v roce 2014 nedošlo např. k ukončení nájmu, můžete uplatnit roční odpis.
Anna Klímová
Pavel Dřevínek
Dobrý den, byl jsem půl roku na neschopence. Uvádí se částka nemocenského někde v daňovém přiznání? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, dávky z nemocenského pojištění se v daňovém přiznání neuvádějí, jelikož jsou od daně osvobozeny.
Anna Klímová
Simona
Dobrý den, paní Klímová, chtěla bych se zeptat na povinnost zdanění zaměstnaneckých akcií, které od roku 2013 získávám jako benefit od zaměstnavatele. V roce 2013 byly akcie zatím neprodejné, v roce 2014 byl jejich prodej již možný. V průběhu období 2014 jsem 3 x obdržela určitý počet akcií, kurz se v průběhu roku měnil. Akcie mám stále v držení, k jejich prodeji nedošlo. Chtěla bych se zeptat, zda je nutné uvést příjem akcií v DP, pokud ano, v jaké hodnotě a do jaké složky příjmů je zařadit? Děkuji a přeji hezké odpoledne, S.
Dobrý den, tato problematika je poměrně složitá a nelze na ni bez více detailů přesně odpovědět. Obvykle, pokud jsou akcie nabyty bezúplatně a nejsou již zdaněny zaměstnavatelem, je potřeba tento příjem zdanit v daňovém přiznání v roce jeho nabytí. Jedná se o příjem ze závislé činnosti ve výši hodnoty akcií v okamžiku nabytí. Děkuji všem za podnětné otázky a přeji vám, abyste své daňové povinnosti splnili bez sebemenšího zaváhání.
Anna Klímová
Jan Doubal
Dobrý den, jak mám vyplnit "odečítané" děti, pokud jejich počet přesahuje počet volných řádků? Mohu si formulář upravit v excelu? Děkuji, J.D.
Dobrý den, pokud máte více dětí, uveďte je na volném listu (třeba např. vytvořeném v Excelu) se stejnými údaji jako ve formuláři a přiložte k daňovému přiznání jako samostatnou přílohu. Nezapomeňte tuto přílohu uvést na konci daňového přiznání v posledním řádku „Ostatní přílohy výše neuvedené“.
Anna Klímová
Karla Čermáková
Dlouhodobý pronájem obrazů. Dobrý den, jsem důchodkyně (nepodnikám) a mám doma obrazy, které bych chtěla po smrti odkázat rodině. Ale do té doby bych ráda obrazy pronajala/půjčila známému jako výzdobu do jeho firmy. Předpokládám, že obrazy půjčím na několik roků. Musím platit sociální a zdravotní z tohoto příjmu? A pokud bych to měla zdanit jako příjem z pronájmu, tak jaké můžu uvést výdaje (když žádné výdaje nemám)?
Dobrý den, z příjmů z pronájmu se sociální a zdravotní pojištění neodvádí. Pokud nemáte žádné výdaje, je možné si uplatnit paušální výdaje ve výši 30% z příjmů, nejvýše však 600 tisíc korun. Jestli tomu rozumím správně, budete obrazy pronajímat až v roce 2015. V tomto případě by bylo dobré si dát pouze pozor, aby Vaše příjmy nepřekročily částku 840 tisíc korun. Od roku 2015 byste při překročení tohoto limitu musela zdanit veškeré své příjmy (včetně důchodu).
Anna Klímová
Petr
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli v daňovém přiznání za rok 2014 jako pracující důchodce (zaměstnání + příjem z pronájmu cca celkem 835 tis. Kč za rok 2014) musím danit v rámci ostatních příjmů i důchod nad měsíční částku cca 25.500 Kč/měsíc, jak tomu bylo v daňovém období 2013. Děkuji.
Dobrý den, ano, je to jak píšete. Pokud Váš důchod za rok 2014 překročil částku 306 tisíc korun, musíte jej zdanit v rámci ostatních příjmů.
Anna Klímová
IZ
Dobrý den, je prosím nějaké omezení pro tzv. "školkovné", za situace, kdy dítě navštěvovalo pravidelně v roce 2014 část měsíce státní školku a část měsíce soukromou školku? Za předpokladu, že za soukromou školku jsem i tak zaplatila řádově více než je limit 8.500 kč. Navazující dotaz - mohu "školkovné" uplatnit na dvě děti, pokud do soukromé školky chodila obě? Děkuji.
Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) ve výši 8 500 korun za rok je možné uplatnit bez ohledu na to, zda dítě navštěvovalo státní nebo soukromou školku. Školkovné je pouze nutné doložit písemným potvrzením školky o výši vynaložených výdajů za rok 2014. Školkovné ve výši 8500 korun je možné uplatnit za každé vyživované dítě žijící s vámi ve společné domácnosti.
Anna Klímová
Petr
Dobrý den, mám na Vás dotaz, do jaké konkrétní kolonky (řádku) se v daňovém formuláři na rok 2014 bude uplatňovat sleva na dani za školkovné dítěte. Děkuji.
Dobrý den, sleva za umístění dítěte, tzv. školkovné, se uvádí v 5. oddíle daňového přiznání na řádek 69a.
Anna Klímová
Tomas Pospichal
Dobry den, jsem Cech, ale pracuji na Slovensku, kde se zdrzuji prakticky stale, ale nemam tu nahlaseny trvaly ani prechodny pobyt. Na Slovensku za me dane resi zamestnavatel. Je nutne podavat si danove priznani v Cesku? Dekuji. S pozdravem Tomas Pospichal
Dobrý den, pokud budete český daňový nerezident s příjmy pouze ze Slovenska nemáte v ČR povinnost podat daňové přiznání.
Anna Klímová
Lucie
Dobrý den, dostala jsem od zaměstnavatele potvrzení o příjmech, ale chybí na něm razítko a podpis plátce. Je potvrzení i takto plnohodnotné, nebo musím žádat o nové? Děkuji a přeji hezký den
Dobrý den, potvrzení o zdanitelných příjmech jakožto povinná příloha daňového přiznání by mělo být orazítkované a podepsané plátcem.
Anna Klímová
Tomáš Jahoda
Dobrý den, koho se týká nově povinnost podávat daňové přiznání elektronicky? Mám povinnost si založit datovou schránku? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, povinnost podávat daňové přiznání elektronicky se týká osob, které již mají zřízenou a aktivní datovou schránku. Povinnost založit si datovou schránku pro účely daně z příjmů fyzických osob nemáte.
Anna Klímová
Matej
Dobrý den, jsem OSVČ - dobrovolný plátce DPH. Rád bych věděl, zda jako plátce DPH musím při dani z příjmu uvádět pouze reálné náklady, nebo můžu využít i paušál. Děkuji.
Dobrý den, plátcovství DPH nemá na to, zda budete uplatňovat reálné nebo paušální výdaje, žádný vliv.
Anna Klímová
Související