Při náledí je zaměstnavatel povinen omluvit absenci zaměstnance na nezbytně nutnou dobu, pokud dojde k přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků a na pracoviště se nelze dostat obvyklým ani jiným přiměřeným způsobem. Zejména pěšky či vypůjčeným autem.

Zaměstnanec je povinen zaměstnavatele o absenci a jejím předpokládaném trvání bezodkladně informovat a důvod mu prokázat, například potvrzením dopravce. Co je přiměřené a omluvitelné, se posuzuje zejména s ohledem na vzdálenost bydliště, zdravotní stav zaměstnance, počasí či dopravní situaci.

Náhrady mzdy zaměstnanci obecně nepřísluší. Náhradu mzdy za nezbytnou dobu, maximálně jeden den, má právo dostat jen těžce zdravotně postižený zaměstnanec, který se nemohl do práce dostavit z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který používá. Kolektivní smlouvou či vnitřním předpisem lze právo na náhradu mzdy přiznat nebo rozšířit, ale není to obvyklé.

Související