Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom Vám doručíme až domů. Více zde.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Za jeden z nejhorších politických "experimentů" posledních desetiletí považuji kauzu nejmenované investiční banky. Pod tlakem veřejnosti politici testovali, jak velká banka může být ponechána bez podpory. Ministerstvo financí USA chtělo vyhovět hlasu lidu a "zkusilo" vybrat jednu z bank, které neobsluhují retailové klienty, tedy voliče.

Černý Petr padl na jednu z největších investiční bank svojí doby. Na rozdíl od jiných finančních institucí se nedočkala finanční injekce ve výši 25 miliard dolarů ani politické podpory. Důsledky lze rozdělit na okamžité a dlouhodobé.

Nabízí se analogie se smrtelným virovým onemocněním. V místnosti přeplněné již tak nervózními lidmi (finanční trh), lékař (stát) označí jednoho chudáka za infikovaného. Dostaví se šok a panika, tedy okamžitý důsledek. Následně se v místnosti rozhostí paranoia, kdo z přítomných je další na řadě. Důsledky jsou dlouhodobé a stín pochybností nezmizí nikdy.

Nadneseně lze konstatovat, že zanedbaná prevence ve výši 25 miliard dolarů způsobila chronické onemocnění pacienta, jehož následná léčba do dnešního dne stála jen v USA již více než 800 miliard a účet od lékaře ještě stále není uzavřen, neboť je třeba doléčit i všechny, kteří s ním přišli do styku.

Pokud by vláda USA neposkytla žádnou podporu finančním trhům, mohl by vývoj mít přibližně následující kontury. Velká část bank by zkolabovala a ty větší by byly nuceny se sloučit, aby přežily. Hodnota peněz by se smrštila. Nemovitosti, akcie a komodity by stály jen zlomek dnešních hodnot, z dluhopisů by se staly bezcenné papírky. To vše by provázelo masivní propouštění.

Díky lidskému pudu sebezáchovy by však v krátkém čase byl šok nahrazen aktuálním oceněním majetku a nemuseli bychom se obávat, jakou má ta či ona věc skutečně hodnotu, neboť by na trhu nebyly přítomny uměle dodané peníze, nekryté reálnou hodnotou.

Stále častěji se setkávám s oportunistickým přístupem investorů, kdy dlouhodobé investice jsou nahrazovány kombinací bezpečí bankovního účtu, a krátkodobé, často jen několikahodinové, intenzivní expozici na trzích, po níž následuje stažení majetku zpět do hotovosti, mimo dosah rizik trhu.

Otázkou zůstává, zda přínosy vlivu centrálních bank a politiků na "eliminaci krátkodobých šoků" nezpůsobují v konečném důsledku dlouhodobé útrapy a nejistotu namísto rychlého ozdravného procesu, na jehož konci bychom však věděli podstatně lépe než dnes, jakou hodnotu věci skutečně mají.

 

Pavel Drahotský
ředitel Saxo Bank pro ČR, Slovensko a Maďarsko

Související