Martin Diviš

- Vystudoval Západo-českou univerzitu a Zemědělskou univerzitu v Praze. Získal titul MBA.
- V Kooperativě pracuje od roku 1995, začínal jako tiskový mluvčí. Od roku 2001 byl ředitelem marketingu a komunikace.
- Na post generálního ředitele největší pojišťovny v Česku nastoupil v roce 2008.
- Jeho koníčkem je létání, pilotuje dopravní letadla.

Hlavním důvodem je podle Diviše fakt, že pojistný trh v Česku funguje - po čtyřicetileté socialistické "přestávce" - teprve dvacet let. Projevuje se to jak na straně českých klientů, pro něž je na rozdíl od Rakušanů stále důležitější pojištění auta či domu než života a zdraví, tak u některých neseriózních firem či poradců fungujících na pojistném trhu.

"Rakouský trh je mnohem kultivovanější," konstatuje Martin Diviš. Příklad? Třeba neférový přístup některých prodejců pojištění v Česku, kteří kvůli svým provizím tlačí na své klienty, aby uzavírali stále nové, i když méně výhodné pojistky. Tyto nešvary v Rakousku díky tradici mnoha desítek let postupně téměř zmizely.

Do jaké míry je odlišný postoj Čechů a Rakušanů k různým typům pojištění? Z průzkumů v minulosti vyplývalo, že nejdříve se v Česku pojišťuje auto a teprve potom životní rizika - na rozdíl od západní Evropy, kde lidé více myslí na zadní kolečka. Odpovídá to vašim zkušenostem? A jsou v tom Češi od Rakušanů odlišní?

Češi preferují auto před ochranou života a zdraví stále, to je pro nás specifické. Nicméně problém už není tak markantní jako před 10 či 15 lety. Jako národ jsme vyspěli a pochopili, že ochrana zdraví, života a rodiny má své nezastupitelné místo v našem uvažování. Pořád ale v původních 15 zemích Evropské unie - tedy například i v Rakousku - najdete výrazně vyšší podíl životního pojištění na celkovém pojistném. V tomto směru má Česko určitě ještě velký potenciál.

Češi údajně také pojištění často podceňují, a pak se diví nízkému plnění v případě pojistné události. Často mají také zastaralé pojistky. Mění se to s postupem času?

Bezpochyby. Růst vyspělosti a finanční gramotnosti lidí je znát ve všech druzích pojištění. V Česku v tom hrají specifickou roli i katastrofy - zejména velké povodně zájem o pojištění vždy podnítí. Na druhou stranu je u nás možná polovina nemovitostí nepojištěna. V Rakousku to není více než pár procent.

Jak se liší český a rakouský pojistný trh s ohledem na konkurenci nebo ceny?

Co se týče konkurence a nabídky produktů a služeb, myslím, že jsou oba trhy srovnatelné. Velké evropské a světové skupiny, které působí v Rakousku, najdete u nás také, a všechny druhy pojištění v zásadě rovněž. Rozdíly bychom ale určitě našli ve vyspělosti trhu i spotřebitelů, protože v Rakousku tamní pojistný trh funguje již mnoho desítek let a u nás řekněme jen 20 let. Tedy i rakouský spotřebitel je trochu jiný než český. V čem jsou v Rakousku patrně dále, je jistá kultivovanost finančního trhu. U nás se asi častěji setkáte například s nešvarem přepojišťování - někteří obchodní zástupci na klienty kvůli své provizi tlačí, aby po roce, dvou, třech přešli od jedné pojišťovny k druhé a vypověděli stávající životní pojištění. Přestože vědí, že zákazník na tom prodělá.

Ve světě je trendem také pojištění odpovědnosti. Pojišťují se ve větší míře proti škodám, které mohou způsobit, také Češi?

Ano, v celé Evropě je pojištění odpovědnosti velké téma, protože každý může i v běžném životě způsobit značné škody, a to nejen na silnicích. V Rakousku je tento trh velmi vyspělý a lidé i firmy na to kladou velký důraz. U nás to zatím není pravidlem, a když už si někdo pojištění odpovědnosti sjedná, tak na zcela nedostatečné pojistné částky. Na druhou stranu s novým občanským zákoníkem, který od letoška zásadně mění a zvyšuje odškodnění zejména za škody na zdraví, se toto téma stane silným bezpochyby i u nás. Lidé i firmy si musejí uvědomit, že krýt riziko odpovědnosti za škody bude více a více zapotřebí a že soudy mohou dnes rozhodovat o náhradách v milionech či desítkách milionů.

 


 

obalka Ekonom 272014Celý rozhovor s Martinem Divišem najdete ve velké příloze Česko-rakouský byznys, kterou přináší aktuální dvojčíslo týdeníku Ekonom. Přečíst si ho můžete i na iPadu a iPhonu, tabletu Samsung a dalších zařízeních se systémem Android.

Související