Překročení pravidel může skončit nejen vyhozením z práce, ale v nejhorším případě také vězením. Pomlouvat někoho po webu totiž může být ještě nebezpečnější než otevřeně drbat s kolegy ve firemní kuchyňce.

Představme si modelovou situaci: zaměstnanec napíše na sociální síť negativní informace o své firmě. Ke všemu jsou ještě vymyšlené, nebo alespoň hrubě zkreslené.

Pokud to zjistí jeho zaměstnavatel, nejspíše ho potrestá. Jakým způsobem, závisí na intenzitě provinění. "Za zveřejňování negativních informací o zaměstnavateli hrozí zaměstnanci zpravidla kázeňský postih, tedy vytýkací dopis, nebo rovnou propuštění pro porušení povinností. Podle okolností může navíc zaměstnavateli vzniknout i právo požadovat vůči zaměstnanci náhradu nemajetkové újmy nebo může vzniknout i trestní odpovědnost zaměstnance," říká partner kanceláře Dvořák Hager & Partners Tomáš Procházka.

Jeho slova potvrzuje i advokát Jan Kotous z kanceláře Wolf Theiss. Upozorňuje ale, že pokud bude zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci náhradu škody, musí prokázat, že poškozující informace zaměstnanec skutečně publikoval a že mu právě tímto jednáním způsobil škodu.

"V České republice je a v budoucnu patrně i nadále bude nejpravděpodobnější reakcí zaměstnavatelů na zveřejnění poškozujících informací zaměstnanci ukončení pracovního poměru. Možnost požadovat náhradu škody, bude vzhledem k nutnosti prokázání zavinění a příčinné souvislosti mezi jednáním zaměstnance a vzniklou škodou využívána spíše sporadicky," dodává k tomu Jan Kotous.

Pokud někdo pomlouvá na sociálních sítích opravdu intenzivně, může také skončit až na dva roky ve vězení. A to ve chvíli, kdy soud jeho jednání posoudí jako trestný čin pomluvy. Podle trestního zákoníku ho spáchá ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit ho v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Obecně hrozí za tento prohřešek jeden rok vězení, ale kdo ho spáchá tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo také jiným obdobně účinným způsobem, riskuje odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti.


 

obalka Ekonom 272014- Jakou roli hraje, že zaměstnanci šíří přes sociální sítě jen pravdivé informace?

- A kdy přesně se stává pomluva na sociálních sítích trestným činem?

Odpovědi najdete v aktuálním dvojčísle týdeníku Ekonom. Přečíst si ho můžete i na iPadu a iPhonu, tabletu Samsung a dalších zařízeních se systémem Android.

Související