Co podle vás ještě úplatek není a co už ano? Jinými slovy, čím byste vymezili hranici pokusu o korupci?

Co podle vás ještě úplatek není a co už ano? Jinými slovy, čím byste vymezili hranici pokusu o korupci?

Lenka Doležalová Pavilková
Lenka Doležalová Pavilková
Hranice je v naší společnosti těžko definovatelná. Problém vidím "v mizení hranice mezi legálním a nelegálním, mezi špinavými a čistými prostředky"(Bělohradský)
Libor David
Libor David
Úplatek je cokoliv, co vede k získání neoprávněné výhody oproti ostatním účastníkům soutěže. Na výši nezáleží.
Ján Gajdoš
Ján Gajdoš
To je spíše odborná otázka pro právníky. Záleží na výkladu práva. Hodně odlišné jsou v tomto ohledu také zvyky a tradice v různých zemích světa.
Tomáš Polák
Tomáš Polák
Například si myslím, že úplatkem není pozvání na odbornou konferenci či seminář, kde se pozvaná osoba může od různých profesionálů dozvědět více o daném oboru.
Petr Kozel
Petr Kozel
Podobně jako řada firem má i naše společnost stanovenu maximální cenu jednoho dárku nebo výhody - max. 30 eur, resp.jejich celkovou roční hodnotu - max. 50 eur.
Petr Choulík
Petr Choulík
Hodnota poskytnuté výhody nebo daru, třeba jeden nebo dva tisíce korun.
Luděk Pfeifer
Luděk Pfeifer
Navrhuju, aby Evropská komise závazně stanovila jako dolní mez úplatku službu či dar v hodnotě 33,333333333333333333 EUR.
Arthur Braun
Arthur Braun
advokát a managing partner v bpv Braun Partners
Je těžké stanovit hranice v číslech, jak se to dělá v compliance pravidlech. Snižuje se i tolerance pro dary, kabelky od Louis Vuitton určitě v pořádku nejsou.
Karel Janeček
Karel Janeček
matematik a sociální reformátor
Pozor, každý úplatek není korupce. Korupce je nejhorší možná forma úplatku, kdy korumpující vědomě a za vlastním prospěchem dělá činnost, která škodí dalším.
Martin Wichterle
Martin Wichterle
Úplatek od slova "platit". To však neznamená, že korupce obnáší pouze peněžité částky. Speciální trestní sazbu bych stanovil pro vynucování si "lezení do zadku"
Marius Persinaru
Marius Persinaru
O úplatek se podle mě nejedná tehdy, když se o věci můžu dočíst v novinách, aniž bych se musel stydět. Nedělejme zbytečné tajnosti a vyhneme se podezření.
Radim Bureš
Radim Bureš
manažer oddělení forenzních služeb a podpory integrity EY
Hranice přesně stanovit nelze a je to dobře. Je ale také dobře, že si tuto otázku klademe. Vždy záleží i na souvislostech, o tom je hledání práva.
Hana Gawlasová
Hana Gawlasová
partnerka a vedoucí oddělení digitálního práva v advokátní kanceláři Deloitte Legal
Úplatek je jakékoliv hodnota (finanční, věcná, v podobě služby), která přinese bezdůvodné zvýhodnění. Drobná pozornost nízké hodnoty by úplatek neměla být.
Jindřich Fikar
Jindřich Fikar
majitel čokoládovny Fikar
Milionová čokoládová bankovka jako poděkování korupce není. Cokoliv darovaného či nabídnutého,jež ovlivní rozhodnutí protistrany v můj prospěch,korupce je.
Petr Sýkora
Petr Sýkora
Pokud obdarovaný dokáže přijatou věc či pozvání snadno oplatit, aniž by to pro něj bylo drahé, jedná se dle mého názoru o pozornost. Předání peněz je úplatek.
Zbyněk Frolík
Zbyněk Frolík
podnikatel
Korupcí je úplatné získání konkurenční výhody od člověka, který má hájit etické jednání společnosti, kterou zastupuje.
Jaroslav Řasa
Jaroslav Řasa
zakladatel ABRA Software
Drobnost, sloužící k navázání osobních vztahů, bez úmyslu získat nečestně zakázku nebo výhodu, není úplatek. Drahý výrobek, peníze, dovolená atd. jistě ano.
Markéta Stržínková
Markéta Stržínková
ředitelka pobočky Atradius Česká repubika
Běžný pracovní oběd a reklamní hračky jsou v pořádku; ale už méně, pokud na oběd letíte Gulfstreamem do restaurace Masa v NY s reklamními rolexkami na ruce...
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
byznysmen a majitel firmy Isolit‑Bravo
Podle mne oběd, večeře, firemní reklamní předmět korupcí není, byť k získání přízně sloužit má. Ale nemůžeme být přehnaní puristé.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
O korupci určitě nejde, když někomu věnuji květinu či firemní reklamní předměty. Naopak jako korupční jednání hodnotím nabídnutí financí, a to v jakékoliv výši.
Související