Co všechno je obsahem manažerského poradenství?

Manažerské poradenství se v zahraničí často nazývá profesionální služby ("professional services"). Ty zahrnují širokou škálu služeb pro podniky, manažery a podnikatele, kteří hledají možnosti zvýšení výkonnosti celé firmy nebo určité vybrané oblasti podnikání.

Manažerské poradenství zahrnuje organizační poradenství, analýzy, návrhy řešení, asistenci v implementaci řešení, rozvoj manažerských a koučinkových dovedností, specializované metodiky a expertizy. Manažerský konzultant ovládá nejlepší praktiky v daném sektoru a dokáže je implementovat v prostředí zákazníka. Nejlepší konzultanti jsou pak schopni navrhnout unikátní praktiky či byznys modely, které klienty posunou na světovou špičku v jejich oboru.

Jaké jsou nejnovější trendy v této oblasti? Co dnes manažeři nejvíc požadují?

Trendy v manažerském poradenství kopírují světové trendy vyplývající z globalizace a postupné relokalizace světové ekonomiky. V roce 2013 podle studie SourceforConsulting, ve které je zahrnuta i naše společnost DC VISION, zaznamenaly největší růst poradenství v marketingovém a prodejním poradenství, dále v provozní excelenci, digitalizaci a nových technologiích (automatizace, kustomizace). Svět hovoří o globalizaci, v USA se pod pojmem globalizace rozumí více digitalizace, a to platí i pro sektor poradenství. Celosvětově byl zaznamenán pokles poptávky po poradenství v oblasti strategií. Nicméně strategické poradenství lze jen těžko oddělit od zmíněných růstových oblastí.

Změnila krize nějak požadavky na manažerské poradenství?

Nelze hovořit o celosvětové cyklické krizi, dochází k přirozené globální transformaci od globalizace k relokalizaci, návratu ekonomických aktivit do regionů, avšak s využitím nejmodernějších technologií, otevírá se zcela nový sektor místní relokalizace, samoobsluhy, automatizované a kustomizované ekonomiky.

Z toho vyplývá i nárůst poptávky po konzultantech se specifickou sektorovou expertizou, se zaměřením na znalost místních trhů a důrazem na provozní excelenci podpořenou novými technologiemi, poměrně žádaní jsou a budou síťoví experti pro transformaci globálních dodavatelských a spotřebitelských sítí.

Co dělá manažerům největší potíže?

Největší potíže činí manažerům naučit se správně využívat služby manažerského poradce. Často je to o pokoře přiznat si, že může být někdo lepší a zrcadlo nastavené manažerským poradcem nemusí být vždy vnímáno pozitivně. Zásadní chybou jsou rovněž "alibi" projekty, kdy management očekává, že jim poradce poklepe po zádech a podpoří jejich myšlenky svou expertizou, např. ve vztahu k odborům či zaměstnancům, kterým management upírá podíly na úspěchu firmy. Takové praktiky jsou v zahraničí neetické, stejně jako účelová "success fee" vázaná na krátkodobé cíle na úkor dlouhodobé prosperity podniku, nicméně v ČR jsou poměrně běžné. Oborová asociace poradenství pro podniky nezískala zatím dostatečnou prestiž u klientů, a tím de facto nefunguje. Analytické týmy některých poradenských firem tak poskytují medvědí službu celému sektoru českého poradenství.

Do jaké míry má dnes manažer čas zabývat se potenciálem svých podřízených?

To je primární úloha moderního manažera. Již od dob Tomáše Bati platí, chceš-li vybudovat velký podnik, musíš nejdřív vybudovat velké lidi. Pokud na to manažer nemá čas, měl by jít louskat ořechy, a ne řídit lidi. "Nemám čas" je asi nejčastější výmluva neefektivních lidí a zjevně jich máme v našich podnicích stále mnoho. Jinými slovy, investovat svůj čas primárně do těch aktivit, které jsou pro rozvoj firmy klíčové, a to jsou především lidé a jejich rozvoj.

Jaká je podle vás hlavní role manažera?

Firma je živý organismus, síť vzájemně propojených sítí, které musejí spolupracovat, na úrovni firma - zákazník, firma - zaměstnanec, firma - dodavatelé, firma - místní komunita atd. Hlavním úkolem současného managementu je utvářet pravidla pro fungování těchto organických sítí, dynamicky tato pravidla měnit podle požadavků zákazníků (externích i interních) a vést lidi k tomu, aby se tyto propojené sítě rozvíjely, vznikaly nové a agilní buňky v této složité a dnes globální struktuře, včas rozpoznat neefektivní části této sítě a ty redukovat či rychle transformovat.

Jaké největší chyby dělají manažeři při budování týmů?

Současná globalizovaná ekonomika je vysoce turbulentní, poptávka dramaticky roste a klesá v průběhu hodin či dní. Toto nespojité prostředí vyžaduje agilní a vysoce flexibilní týmovou spolupráci. Největší chybou v tomto nespojitém prostředí je autoritativní řízení, kdy se potlačí tvořivost členů týmů, jejich schopnosti rychle reagovat na vnější podněty z trhu. Firma se tak postupně dostane do stavu "inertia", je k vnitřním i vnějším podnětům inertní a vytratí se motivace lidí a postupně i zakázky. Je vhodné budovat týmy na principech svobodné firmy. Jinak se dostaví časem pro členy týmu životní schizofrenie a paralelně i apatie, po práci jsem sice svobodný, ale osm hodin denně a pět dní v týdnu trávím život v diktatuře. Lidé nejsou a nikdy nebudou roboti. Opět platí heslo Tomáše Bati "udělejme ze zaměstnanců spolupodnikatele", jen takoví mají tu nejvyšší motivaci rozvíjet firmu a sami sebe.

 

LIBOR WITASSEK

Podnikatel, člen představenstva mezinárodní poradenské skupiny Allied Consultants Europe se sídlem ve Stuttgartu a působností v 15 zemích Evropy. Vedoucí partner české společnosti DC VISION specializující se na budování organických systémů řízení. Předseda správní rady CMC Graduate School of Business v Čelákovicích. V rámci své profesní činnosti získal řadu českých i mezinárodních ocenění, prosadil se jako manažerský specialista u řady evropských i globálních manažerů. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně v oboru Technická kybernetika, Univerzity M. Kopernika v Toruni v oboru Mezinárodní marketing management a na Dominican University v Chicagu získal titul MBA. Působí rovněž jako přední donátor v Nadačním fondu proti korupci.

 

Je vhodné budovat týmy na principech svobodné firmy. Jinak se časem dostaví pro členy týmu životní schizofrenie a paralelně i apatie, po práci jsem sice svobodný, ale osm hodin denně a pět dní v týdnu trávím život v diktatuře. Lidé nejsou a nikdy nebudou roboti.

Související