V roce 1995 založil Jaromír Hájek českou pobočku mezinárodní společnosti LeasePlan, jež se stala tuzemských lídrem operativního leasingu – tedy takového, kdy automobil zůstává i po skončení leasingového vztahu majetkem poskytovatele a ten vedle samotného financování zajišťuje i další služby spojené s provozem vozidla. Později vedl zastoupení LeasePlan Corporation v Itálii, v roce 2012 se po pěti letech vrátil na místo generálního ředitele firmy LeasePlan Česká republika. Podle jeho názoru brzdí zdejší ekonomiku hlavně politická nestabilita.

 

Jak se bude podle vašeho názoru vyvíjet trh v roce 2014?

Domnívám se, že hodně bude záležet na nové vládě. V řadě firem přetrvává špatná nálada, ale ta odráží spíše psychologický stav než reálnou hospodářskou situaci. V České republice panovala v posledních letech politická nestabilita, kterou doprovázely početné skandály. Lidé dostali strach, začali šetřit a vše se zpomalilo. Kvůli politické nestabilitě tu docházelo k ustavičným změnám, takže firmy se pohybovaly v prostředí právní a daňové nejistoty. Kdyby nová vláda dokázala toto změnit, věřil bych v oživení. Ale pokud by se ukázalo, že koalice opět není životaschopná a utápí se ve vnitřních sporech, podniky zůstanou velice opatrné.

 

A co samotná státní správa a firmy ve státním vlastnictví?

Při využití operativního leasingu by státní instituce mohly ušetřit, což si úředníci začali uvědomovat. Problémem je opět personální nestabilita. V loňském roce jsem měl například zajímavá jednání s náměstkem ministra dopravy či s vedoucím úřadu vlády. Jenže pak došlo k odvolání ministra a k pádu celé vlády, a vše skončilo. U nás jsou totiž i úřednická místa spojená s politikou. Když padne ministr či premiér, tito lidé musejí také odejít, a ti noví mají nejprve spoustu jiných starostí. Chybí tu tedy kontinuita, a tuzemské státní instituce navíc nedokážou rozpočtovat déle než na jeden rok.

 

Projeví se podle vás zdražení aut, ke kterému dochází po zásahu České národní banky, jímž snížila hodnotu koruny?

Tyto cenové dopady se podle mého názoru projeví jen částečně. Některé automobilky sice již ke zdražení přistoupily, ale domnívám se, že to bude diferencované. Zvláště někteří prodejci dražších vozidel budou chtít využít jako svůj marketingový nástroj tvrzení, že nezdražili. Navíc se domnívám, že pokud provedená devalvace skutečně povede ke zvýšení celkové cenové hladiny, zdražení nových aut na vstupu bude kompenzováno na výstupu tím, že vrostou ceny ojetých aut. Projeví se ovšem zdražení pohonných hmot a servisních prací, a také podraží pojistky, což souvisí s novým občanským zákoníkem. To se ale týká celého trhu, nejenom operativního leasingu.

 

A jak se vedlo LeasePlanu?

Když nastalo období krize, naše skupina přijala nová pravidla. Změnili jsme ceny a začali jsme přísně dbát na to, abychom přijímali jen bezrizikové klienty. Kvůli tomu LeasePlan přestal růst a v některých zemích, včetně České republiky, i ztrácel. Tato změna nastala na počátku roku 2009 a dotyčné smlouvy nyní dobíhají. Vzhledem k té opatrnosti je finanční výsledek dobrý, za rok 2013 vykážeme rekordní zisk. Podle korporátních pravidel účetnictví to bude 250 milionů korun v České republice, ve světě celkem 330 milionů eur. Pokud však jde o počet aut, do roku 2012 jsme zaznamenávali pokles. Tento trend se podařilo zastavit v loňském roce a věřím, že letošek bude ještě úspěšnější.

 

Jaký je dnes význam operativního leasingu pro trh osobních aut v České republice?

Prostřednictvím operativního leasingu se nyní v České republice financuje přes 15procent nových automobilů. Využíváním operativního leasingu mohou firmy ušetřit peníze i čas. Úspory vznikají na vstupu, protože my nakupujeme auta ve velkém a díky množstevním slevám dosahujeme nižších cen. Rovněž některé servisní a další služby dokážeme zajistit levněji, oprávněnost a rozsah oprav navíc můžeme lépe kontrolovat. Další úspora plyne z administrativy. Od společnosti nabízející operativní leasing chodí omezené množství dokumentů, zatímco když si firma spravuje vozový park sama, potřebuje poměrně rozsáhlý administrativní aparát.

Související