Zbyněk Poulíček

Je mu 27 let. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, magisterský obor informační technologie. Pracoval jako IT specialista a vývojář ve společnostech Oprox a ABB. Na konci roku 2010 s dalšími dvě studenty založil technologickou společnost GINA Software, nyní působí jako její výkonný ředitel.

GINA Software

Technologická firma byla založena v listopadu 2010 trojící studentů. Zabývá se tvorbou specializovaných mapových aplikací. Nyní už její tým čítá deset lidí.

 

ACM SPY

* Soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií, kterou pořádá Association for Computing Machinery.

* Vyhlášení vítězů letošního ročníku soutěže se uskuteční 27. listopadu na pražském ČVUT.

* Ekonom je mediálním partnerem projektu.

Člověk na obrazovce chytrého mobilu či počítače vidí, kde se v terénu nachází. Může sledovat i pohyb ostatních a poslat jim zprávu, kam se mají vydat. Nebo vyšle pokyn, jak se mají v krajině rozmístit. Tak vypadá produkt společnosti GINA Software. Původně studentský nápad nyní pomáhá záchranářům po celém světě. Zbyněk Poulíček před třemi lety uspěl se svojí diplomovou prací v soutěži ACM SPY a založil vlastní firmu GINA Software. Ta vyvinula zařízení, které pomáhalo záchranářům po zemětřesení na Haiti nebo po vlně tsunami v Japonsku. Nyní je začaly využívat hasičské záchranné sbory v několika krajích. Firma navíc expanduje i do světa.

 

Jak se vám daří pronikat na zahraniční trhy?

Nejprve jsme se dostali do Karibiku, konkrétně na zmiňované Haiti. Máme tam poměrně silné zastoupení a získáváme další klienty. Pronikli jsme i na jeden z nejhůře dostupných trhů – do Japonska. Bylo to dost náročné, protože mentalita tamních lidí, je velmi odlišná o té naší a na budování vztahu je potřeba pracovat dlouhodobě. Máme v Japonsku partnera z Evropy a překonat bariéry mu trvalo roky, nevýhodou může být například přílišné mládí. Jako perspektivní region vidíme ale i Blízký východ, je to jeden z našich klíčových trhů. Lze tam najít rozsáhlé oblasti s nízkým stupněm zalidnění, kde působí olejářské firmy. Ty náš software využívají při koordinaci servisních techniků.

 

Takže vaše zařízení nemusí jen pomáhat při katastrofách?

Obecně lze náš software nasadit všude tam, kde je potřeba mapovat terén nebo koordinovat pracovníky. Produkt označovaný GINA Lokátor například umožňuje propojit lidi a vozidla pomocí kapesních lokalizačních přístrojů. Lze je využít při zjišťování, kde se nachází auto či majetek firmy. Dobře poslouží také při mapování pohybu zaměstnanců nebo při evidenci jejich činnosti. Pokud ochranka hlídá určitý objekt, lokátor zdokumentuje, kdy přesně ho ostraha zkontrolovala..

Zkoušíte proniknout i do Spojených států...

Jsme spíš na začátku. Je potřeba mít zastoupení ve slušném teritoriu jako New York nebo San Francisco. Rádi bychom se dostali především na východní pobřeží. Aby firma působila důvěryhodně, musíte získat lokálního člověka, vybudovat kontakty a vztahy. Vstup do USA je velmi nákladný, na druhou stranu však Američané masivně investují do technologií a Spojené státy jsou jedním z klíčových trhů pro budoucnost.

 

Spolupracujete také s Evropskou kosmickou agenturou. Jak se vám to podařilo?

S naším mapovým systémem jsme zvítězili v soutěži vyhlášené evropským navigačním systémem Galileo spadající pod ESA. Uspěli jsme také v programu Evropské kosmické agentury Artes 20, kde řešíme, jak využít technologie pro záchranné operace v zimních rekreačních střediscích. Máme napomoci lepší koordinaci záchranářů.

 

Kde prodáváte nejvíce svých produktů?

Naše firma i její strategie prochází značně dynamickým vývojem. Ale nyní je nejsilnějším trhem Česko společně s Haiti.

 

obalka Ekonom 472013- Jak Zbyněk Poulíček společnost GINA Software zakládal?


- Co by poradil mladým podnikatelům?


Více si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom. S diplomovou prací, ve které Poulíček klíčový software popsal, nejprve uspěl v soutěži ACM SPY. Výsledky aktuálního ročníku soutěže budou zveřejněny ve středu 27. llistopadu na ČVUT.

Související