Chápu, že pro voliče s průměrným platem je rozdíl mezi jakoukoli mzdou nad 100 tisíc stejně vzdálený jako rozdíl mezi velikostí hvězd Deneb a Albireo v souhvězdí Labutě, nicméně manažeři rozdíl vnímají. Podívejme se blíže na strukturu manažerského odměňování. To se na celém světě obvykle skládá ze čtyř částí, kdy mzda je fixní položka a musí být na rozumné úrovni.

 

Dále manažer pobírá krátkodobé odměny, které jsou obvykle navázány na roční výsledky. Pokud se neplní plán, jsou odměny kráceny - takže bych se u ČD jako poplatník nemusel bát vyhozených peněz, pokud firma nesplní cíle. Bohužel nemám informaci o struktuře bonusů v ČD, ale ze zveřejněných informací nevyplývá, že by na ně byl kladen větší důraz.

 

Další složkou jsou dlouhodobé plány, které jsou typicky provázány s cenou akcií společnosti. V ČD však žádné opční či akciové plány mít nemohou, společnost není obchodována na burze. Takže tato důležitá složka, která dává manažerům delší perspektivu pro jejich rozhodnutí, odpadá. Poslední část tvoří zaměstnanecké výhody, které jsou většinou malou částí celkové odměny.

 

Je tedy odměna vedení ČD přiměřená velikosti firmy a standardům na trhu? Jiné společnosti platí výrazně lépe. Můžeme tedy očekávat, že se do vedení budou hlásit ti nejschopnější? Obávám se, že nikoli. Jedině snad v případě, pokud má ministr v záloze bonusové schéma, jež zahýbe celkovou odměnou.

 

Doufejme, že se mýlím, a že stále bude dostatek schopných manažerů, kteří budou ochotni pracovat pro dobro nás všech za méně výhodných podmínek, než jaké by jim nabídli jinde.

 

Kryštof Radek
partner poradenské společnosti Perfectia

Související