Zhruba patnáct procent Čechů přiznává, že v posledním roce dalo úplatek. Obvykle jako formu vyjádření vděku, případně jako způsob, jak urychlit vyřízení své věci. Nejčastěji se lidé v Česku s korupcí setkávají v oblasti zdravotnictví a v kontaktu s úřady při žádostech o nejrůznější povolení, registrace a licence. Pro srovnání - například na Slovensku se k poskytnutí úplatku přiznalo 21% respondentů, v Maďarsku 12 % a ve Velké Británii jen 5 % lidí.

Plyne to z výsledků Globálního barometru korupce za rok 2013, průzkumu, který pro mezinárodní protikorupční organizaci Transparency International provedla společnost WIN/ Gallup. Šetření odráží názory 114 tisíc respondentů ze 107 zemí světa, v Česku se ho účastnil reprezentativní vzorek 1100 lidí.

Ceslosvětově z vnímání korupce už tradičně nejhůře vycházejí politici a vládní instituce. Česko není výjimkou: 57 % Čechů má za to, že míra podplácení v Česku za poslední dva roky vzrostla, korupci ve veřejném sektoru považuje za vážný problém 83 % lidí. Jako nejzkorumpovanější se Čechům jeví politické strany následované v těsném závěsu veřejnými představiteli, státními úředníky a policií.

„Závažnější je však významné zhoršení tohoto ukazatele. Zatímco v roce 2008 považovalo politické strany za poněkud či extrémně zkorumpované 49,8 % respondentů, v roce 2013 je to jíž 73 %,“ říká programový ředitel Transparency International Radim Bureš.

Skepse ohledně vývoje korupce panuje i ve většině zemí Evropské unie. Hlavními evropskými optimisty jsou Belgičané, z nichž polovina naopak pociťuje snížení úrovně korupce.

Bezmála devadesát procent Čechů se domnívá, že vláda je „částečně, zcela, či do značné míry“ řízena „subjekty jednajícími ve vlastním zájmu, nikoli v zájmu veřejném.“

Jakkoli ale Češi a Česky na jedné straně korupci kritizují, ochota aktivně případ korupce oznámit není největší – udělalo by to pouze 55 % dotázaných. Ostatní svou deklarovanou pasivitu nejčastěji vysvětlují tím, že by se v případě oznámení „vůbec nic nestalo“. V Maďarsku by korupci ohlásilo jen 22 % a ve Velké Británii 91 % respondentů.

Poněkud paradoxní je, že 37% respondentů v České republice by korupci ohlásilo na vládní protikorupční lince. Tu však vláda před dvěma roky zrušila.

vn m n korupce

 

Související